03.09.2020
Apkopota statistika par Valkas novada izglītojamajiem uz 2020. gada 1. septembri

Apkopota statistika par Valkas novada izglītojamajiem uz 2020. gada 1. septembri.

 

Šogad kopā visās Valkas novada izglītības iestādēs mācības uzsākuši 1096 audzēkņi.

 

Pirmsskolas izglītības iestādēs:

Valkas pirmsskolas izglītības iestāde - 273 audzēkņi 11 grupās

PII "Gaismiņa" - 19 audzēkņi

 

Vispārēji izglītojošajās iestādēs:

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija - 614 audzēkņi (tai skaitā 495 pamatizglītības 1.-9.klasēs, 104 vidējās izglītības 10.-12.klasēs, 15 pirmsskolas audzēkņi, kas mācības uzsāk  grupiņā Ausekļa ielā 5)

Ērģemes pamatskola - 135 audzēkņi (tai skaitā 83 pamatizglītības 1.-9.klasēs, 38 pirmsskolas audzēkņi 3 grupās Ērģemē, 14 pirmsskolas audzēkņi grupiņā Kārķos,  "Kārķu skolā")

Vijciema sākumskola - 55 audzēknis (tai skaitā 25 sākumizglītības 1.-6.klasēs, 17 pirmsskolas audzēkņi Vijciemā, 13 pirmsskolas audzēkņi grupiņā Zvārtavas pagasta  Mierkalna tautas namā)

Šogad pirmā skolas diena 1.klasē Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā bija 55 skolēniem 3 klasēs, Ērģemes pamatskolā 11 skolēniem, Vijciema sākumskolā 3 skolēniem. Viduskolas 10.klasē mācības jaunajās kompetencēs balstītajā izglītībā  uzsāka 39 skolēni, kas izvēlējās programmas  Sports un komunikācija (13), Medicīna un inženierzinātnes (12), Medicīna un inženierzinātnes (14).

 Salīdzinot ar 2019. gada 1. septembri izglītojumo skaits kopumā Valkas novada izglītības iestādēs pieaudzis par 26 audzēkņiem.

Profesionālās ievirzes izglītības iestādēs uzņemšana turpinās līdz 1. oktobrim un informācija tiek apkopota.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.