11.11.2016
Divi valcēnieši saņem LU  mecenāta Kristapa Morberga stipendijas 

8.novembrī LU Fonda mecenāti un draugi pulcējās universitātes Lielajā aulā, lai sveiktu jaunos – 2016./2017. akad. gada stipendiātus. Šogad LU Fonda stipendijas, t.sk. jaunizveidotu Alfreda Raistera stipendiju, saņems 90 studenti no dažādām universitātēm. Starp studentiem ir divi valcēnieši: Vilmārs Vesingi un Ērika Tomiņa.

 

LU Kristapa Morberga stipendija ir nodibināta ar mērķi veicināt LU attīstību, finansiāli atbalstot izcilus un sabiedriski aktīvus studentus pilnvērtīgu studiju īstenošanai. Ik gadu stipendijas piešķir, pamatojoties uz LU rektora paziņojumu par pieteikšanos K. Morberga stipendijai un LU Fonda Kristapa Morberga stipendijas nolikumu. Šogad stipendijas tika piešķirtas arī Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Lauksaimniecības universitātes studentiem. Stipendija paredzēta bakalauriem, sākot no 2. kursa.

 

Valcēnietis Vilmārs Vesingi studē LU Sociālo zinātņu fakultātē, bakalaura programmā "Socioloģija". Par saviem lielākajiem mācību sasniegumiem jaunietis uzskata vairākkārtējas 1.vietas vēstures, ģeogrāfijas un bioloģijas olimpiādēs starpnovadu līmenī, kā arī izstrādāto zinātniski pētniecisko darbu “Pedeles upes kultūrvēsturiskais mantojums Valkas pilsētas robežā”, kas ieguva atzinību valsts līmeņa lasījumos. Vilmārs aktīvi darbojos dažādās organizācijās un aktivitātēs savā pilsētā, viņš ir atvērts, aktīvs, mērķtiecīgs un Valkas patriots.  Jau no vidusskolas jaunietis darbojas mazpulkos, divus gadus bijis jaunsardzes vienības komandieris, aktīvi darbojās Valkas Jauniešu domē. Arī tagad viņš ir atvērts un cenšas iesaistīties un organizēt aktivitātes Valkas jauniešiem.

 

Savukārt Ērika Tomiņa izvēlējusies studēt LU Humanitāro zinātņu fakultātē, studiju programmā “Franču filoloģija”. Stipendijas pieteikumā jauniete uzsvēra mācību augstu vidējo atzīmi, kura par abiem iepriekšējiem gadiem ir 9.2, kā arī ļoti svarīgu uzskata to, ka pagājušajā vasarā piedalījās Spānijas Karalistes Vēstniecības Latvijā rīkotajā projektā, kura ietvaros kopā ar citiem studentiem tulkoja A. Pumpura eposa "Lāčplēsis" prozas versiju no latviešu uz spāņu valodu. Šī grāmata paredzēta spāņu auditorijai un tiks izdota nākamajā pavasarī. Beidzot vidusskolu, Ērika saņēma Valkas ģimnāzijas piemiņas zīmi “Sudraba Pogu”, kuru iegūst absolvents, kurš, nokārtojot centralizētos eksāmenus, ieguvis visaugstākos rezultātus. Šobrīd meitene ir iesaistījusies starptautiskā projekta, kura ietvaros gūst iemaņas tulkošanā no franču uz latviešu valodu. Šī projekta mērķis ir palīdzēt jauniešiem apgūt labākas komunikācijas un profesionālas saziņas prasmes. Brīvajā laikā Ērika apmeklē fitnesa nodarbības, slido, atpūšas pie dabas visos gadalaikos!

 

Valkas novada dome pauž gandarījumu par LU fonda mecenātu studiju stipendijas piešķiršanu Valkas novada aktīvajiem jauniešiem un novēl neapstāties, turpināt sasniegt jaunas virsotnes!

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.