21.05.2013
Eksāmenu laiks

Šodien centralizētais  latviešu valodas eksāmens 12.klasei. Valkas ģimnāzijā šo pārbaudījumu kārtos 40 skolēni. 12.klasei nākamais eksāmens būs 24.maijā Latvijas un pasaules vēsturē (kārtos 10 skolēni) un 30.maijā matemātikā (40 skolēni). Šogad skolēni ir izvēlējušies kārtot 5.jūnijā  ķīmiju (3 skolēni), 7.jūnijā ekonomiku (6 skolēni), 10.jūnijā krievu valodu (12 skolēni), 14.jūnijā bioloģiju (5 skolēni), 20.jūnijā fiziku (5 skolēni). Lai saņemtu vidusskolas atestātu, noteikumi paredz, ka skolēniem ir jākārto 3 noteiktie centralizētie eksāmeni (latviešu valoda, svešvaloda, matemātika) un vismaz viens izvēles eksāmens. Centralizēto eksāmenu darbu vērtēšana notiek Rīgā. Šogad 12.klasei jau 26.martā notika centralizētais eksāmens angļu valodā, taču šo darbu izvērtēšana vēl nav pabeigta, izlabotas 4 no 5 daļām. Pārējo centralizēto eksāmenu vērtēšana sāksies no  3.jūnija. Vidējās izglītības sertifikātus šogad izsniegs 5.jūlijā. Eksāmenu laiks sāksies arī 71 Valkas novada 9.klases skolēnam. 22. un 23.maijā notiks eksāmens latviešu valodā, 28.maijā svešvalodā (angļu vai krievu valodā), 4.jūnijā matemātikā, 11.jūnijā Latvijas un pasaules vēsturē. Noteikumi paredz valsts pārbaudes darbus arī 3. un 6.klases skolēniem. Valkas novadā ir 82 skolēns 3.klasē un 88 skolēni 6.klasē . 3.klases kompleksā ieskaite notika latviešu valodā 7.maijā un matemātikā 10.maijā. 6.klasei 9.maijā notika matemātikas ieskaite, 14.maijā latviešu valodas ieskaite un 23.maijā notiks ieskaite dabaszinībās.

 

Informāciju sagatavoja Izglītības pārvaldes vadītājas vietnieks Rolands Rastaks

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.