16.08.2013
Eksāmenu rezultāti

Valkas ģimnāzijas 2012./2013.mācību gada  absolventiem   šobrīd aiz muguras jau izlaidums un daudzi  jau zina kurā augstskolā turpinās mācības. Lai iegūtu vidusskolas atestātu skolēniem ir jānokārto vismaz 4 eksāmeni - trīs obligātie centralizētie eksāmeni (latviešu valodā un literatūrā, svešvalodā, matemātikā) un vismaz viens izvēles eksāmens. Dažus izvēles eksāmenu varēja kārtot arī iepriekšējā gadā. Centralizēto eksāmenu vērtēšanu veic izveidota komisija un tāpēc rezultātus nevar uzzināt uzreiz pēc eksāmena.  Šogad bija izmaiņas vidusskolas beigšanas eksāmenu norisē. Pirmais jaunums bija angļu  valodas centralizētā eksāmena kārtošana marta brīvdienās. Otrais jaunums - 5.jūlijā absolventi saņēma centralizēto eksāmenu sertifikātus, kuros vērtējuma līmeņi nebija izteikti ierastajos burtos , bet gan procentos. Valkas ģimnāzijā noteiktos obligātos centralizētos eksāmenus  kārtoja visi trīs izglītības programmu 39 skolēni, valstī kopā 17 777. Vienādus eksāmenus kārto vidusskolu un profesionālo skolu audzēkņi. Pavisam kopā Valkas ģimnāzijā kārtoja 8 centralizētos eksāmenus un tika iegūti 142 vērtējumi. Visu eksāmenu vidējais līmenis skolā ir 59,88%, valstī 53,80%. No obligātajiem centralizētajiem vislabākie vērtējumi ir latviešu valodā un literatūrā. Skolā vidēji 69,77% (valstī 54,10%). Šajā eksāmenā nebija zemāka vērtējuma par 40% un 25 skolēniem (no 39)  vērtējums augstāks par 70%, no tiem 2 ar vērtējumu vairāk kā 90%. Nākamais labākais vērtējums ir krievu valodā, kuru kārtot bija izvēlējušies 9 skolēni. Skolā vidēji 68,11% (valstī 63,29%). Šajā eksāmenā nav mazāka vērtējuma par 40%, bet nav arī maksimālais vērtējums. Eksāmenu angļu valodā kārtoja 36 skolēni. Skolā vidēji 66,58% (valstī 52,96%).  Mazāk par 40% ir tikai 2 skolēniem, bet 16 skolēniem ir vairāk par 70% , no tiem 4 ar vērtējumu vairāk kā 90%. Šogad viszemākie vērtējumi visā valstī ir matemātikā. Skolā vidēji 41,23% (valstī 37,11%). Ģimnāzijā visi ir pārvarējuši 5% zemāko robežu, bet nav vērtējumu augstāku par 80%. Vairāk kā puse skolēnu (21 no 39) ir saņēmuši vērtējumu vairāk kā 40%. Izvēles eksāmenus kārtoja salīdzinoši neliels skolēnu skaits. Vislabākais vērtējums ir ķīmijā 77% (valstī 63,99%). Šo eksāmenu kārtoja viens skolēns. Bioloģijas eksāmenu kārtoja 5 skolēni. Vērtējums 69,60% (valstī 63,39%). Visiem skolēniem vērtējums ir augstāks par 50%. Arī fizikas eksāmenu bija izvēlējušies 5 skolēni. Vērtējums 50,00% (valstī 55,48%). 8 skolēni bija izvēlējušies vēstures eksāmenu, taču vērtējumi nav tik labi. Skolā tikai 36,45%, valstī 48,69%. Pārskatu par centralizētajiem eksāmeniem skatīt CE-valka-2013 Šobrīd vēl nav apkopota visa valsts pārbaudes darbu informācija un nav iespējas salīdzināt ar valsts rādītājiem. Pārējos vidusskolas eksāmenus Valkas ģimnāzijā kārtoja 11. un 12.klases skolēni. Ekonomiku kārtoja 5 skolēni, vidējā atzīme 7,2,  ģeogrāfiju 5 skolēni, vidējā atzīme 6,2, informātikas eksāmenu izvēlējās 32 skolēni, vidējā atzīme 7,00. Valkas novadā 9.klases beigšanas eksāmenus 6 skolās eksāmenus kārtoja 64 skolēni. Latviešu valodā vidējais vērtējums 6,24 balles, matemātikā 5,56, vēsturē 5,91, angļu valodā 6,81 (52 skolēni), krievu valodā 6,83 (12 skolēni). Vairāk informācijas par valsts pārbaudes darbiem skatīt http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/statistika.shtml Šobrīd šeit vēl nav visa 2012./2013.m.g. informācija, jo turpinās datu apstrāde. Izglītības pārvaldes vadītājas vietnieks Rolands Rastaks      

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.