18.04.2012
Ērģemes pamatskolā ciemojās Skolēnu pašpārvalžu līderi un skolotāji

Valkas novada skolu pašpārvalžu līderu tikšanās Ērģemes pamatskolā.

 

        Lai dalītos pieredzē, 12. aprīlī Ērģemes pamatskolā ciemojās Skolēnu pašpārvalžu līderi un skolotāji – konsultanti no Valkas ģimnāzijas, Kārķu pamatskolas un Valkas pamatskolas. Šī diena daudziem pasākuma dalībniekiem paliks atmiņā tikai ar pozitīvām emocijām, jo par to bija parūpējušies Ērģemes skolas pašpārvaldes aktīvisti un skolotāja Agita Miķelsone. Visas dienas garumā tika realizētas programmā paredzētās aktivitātes. Daudzi jaunieši Ērģemes skolā viesojās pirmo reizi, tāpēc skolas gidu pavadībā varēja iepazīties ar mājīgajām telpām un iesaistīties gan sportiskās, gan izzinošās aktivitātēs, ko bija sagatavojuši mājinieki. Tas, ka šajā skolā jaunieši dara daudz, bija redzams ik uz soļa. Par to varēja pārliecināties noskatoties skolas prezentāciju, pāršķirstot skolēnu pašpārvaldes gada grāmatu lappuses un iepazīstoties ar skolas avīzītes „Mēs” saturu. Aizvadītajās pavasara brīvdienās Latvijā notika vairāki nozīmīgi un izglītojoši pasākumi jauniešiem, kuros dalību ņēma arī mūsu novada skolēnu pašpārvalžu līderi. Semināra laikā visi klātesošie varēja uzklausīt to pieredzi, kādu ieguva Santa Ādamsone no Ērģemes pamatskolas, apmeklējot Rīgas skolēnu pašpārvalžu atvērto durvju dienu. Savukārt Kristīne Lielbikse un Laura Trence no Valkas pamatskolas informēja par redzēto un dzirdēto Eiropas jauniešu parlamenta sesijā, kas notika Cēsīs. Īstu jautrību dalībnieku vidū ienesa abu meiteņu vadītās spēles angļu valodā. Par to, kādas iespējas šobrīd tiek piedāvātas skolām, veidojot savstarpējo attiecību modeļus, stāstīja skolotāja Egita Kačevska no Valkas pamatskolas. Semināra noslēgumā tā dalībnieki noskatījās ļoti savdabīgu Ērģemes pamatskolas leļļu teātra izrādi „Zili brīnumi” (režisore Agita Miķelsone). Ikviens izrādes laikā vienlaicīgi skatoties leļļu spēli un video prezentāciju, varēja priecāties par skaisto Eiropas dabu un pilsētām, BJC „Mice” un visi semināra dalībnieki pateicas Ērģemes pamatskolas kolektīvam, īpaši pašpārvaldes aktīvistiem, par sirsnīgo uzņemšanu un ieguldīto darbu Valkas novada skolu pašpārvalžu semināra organizēšanā.

 

Inese Lečmane Valkas novada BJC „Mice” izglītības metodiķe

pashparv12apr
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.