29.05.2013
Erudīcijas konkurss “Dabaszinātņu eksperts 2013”

Erudīcijas konkurss “Dabaszinātņu eksperts”

 

24.maijā Valkas ģimnāzijā jau sesto reizi notika erudīcijas konkurss Valkas novada 5. – 8. klašu skolēniem “Dabaszinātņu eksperts”. Konkursu organizē Valkas novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar novada bioloģijas, ķīmijas, fizikas, ģeogrāfijas un matemātikas skolotājiem. Tā norisē palīdz Valkas ģimnāzijas pedagogi un 10.klašu skolēni. Šogad konkursā piedalījās 47 skolēni no visām novada skolām. Vislielāko aktivitāti izrādīja 7.klašu skolēni, vismazāk dalībnieku bija 6.klašu grupā. Katru gadu viena no konkursa tematiskajām jomām ir dabas aizsardzība. Šogad šajā tēmā vislabākās zināšanas uzrādīja Ērģemes pamatskolas 8.klases skolniece Daina Kārkliņa. Viņai seko Rūdolfs Baumanis (Ozolu pamatskolas), Ilze Skrastiņa (Kārķu pamatskola) un Ginters Juris Vehi (Ērģemes pamatskola). Kopīga tēma visu klašu skolēniem bija 2013.gada simbolu atpazīšana, to izvirzīšanas novērtēšana. Šajā tēmā vislabākie rezultāti Ērģemes pamatskolas 5.klases skolniekam Agrim Tukišam un Kārķu pamatskolas 6.klases skolniekam Edgaram Skrastiņam. Ģeogrāfijas tēmas vislabāk apguvis Valkas ģimnāzijas 8.klases skolnieks Jurģis Mežulis. Vēl konkursā skolēni apliecināja savas prasmes matemātikas uzdevumu risināšanā un parādīja savu erudīciju dabaszinību cikla mācību priekšmetos. Šie rezultāti noteica veiksmīgākos katrā klašu grupā. Paldies visiem skolotājiem, kuri mācīja šos skolēnus un iedrošināja piedalīties konkursā. Kopsummā godalgoto vietu ieguvēji: 5.klasē 1.v. Ilze Skrastiņa (Kārķu psk.) 2.v. Markuss Beļakovs (Valkas psk.) 3.v. Agris Tukišs (Ērģemes psk.) 6.klasē 1.v. Zanda Esmeralda Markova (Valkas psk.) 2.v. Edgars Skrastiņš (Kārķu psk.) 3.v. Toms Žīgurs (Valkas psk.) 7.klasē 1.v. Rūdolfs Baumanis (Ozolu psk.) 2.v. Elza Zane Zirne (Kārķu psk.) 3.v. Gusts Svens Pētersons (Valkas ģimn.) 8.klasē 1.v. Jurģis Mežulis (Valkas ģimn.) 2.v. Ginters Juris Vehi (Ērģemes psk.) 3.v. Kristiāns Kalniņš (Vijciema psk.) Izglītības pārvaldes vadītāja Dzintra Auzāne  

Erudīts 2013
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.