28.04.2012
Erudīts

28.aprīlī Valkas ģimnāzijā 5.-8.klases skolēni no Valkas novada skolām un Strenču novada vidusskolas sacentās savā erudīcijā. Pasākuma ideja pieder Dzintrai Auzānei un šogad tās jau bija piektās erudītu spēles. Skolēniem 3 stundu garumā bija jāveic uzdevumi dažādās jomās. Uzdevumus sagatavoja mācību priekšmetu skolotāji. Pasākuma norisē palīdzēja Valkas ģimnāzijas 10-to klašu skolēni. Atzinību par labām zināšanām vai oriģinālām atbildēm atsevišķās tematiskajās jomās saņēma: Erudīcijas jautājumos – Guntris Zemītis (Ozolu psk. 7.kl.) Matemātikā – Ginters Juris Vehi (Ērģemes psk. 7.kl.), Gusts Svens Pētersons (Kārķu psk. 6.kl.),  Megija Stūre (Ērģemes psk. 5.kl.) Gada simbolu, putnu un dzīvnieku pazīšanā – Inese Reiniece (Valkas psk. 7.kl.) Ārstniecības augu pazīšanā – Pēteris Jaunslavietis (Valkas psk. 6.kl.), Evija Paegle (Vijciema psk. 7.kl.), Artis Ziemiņš (Ozolu psk. 8.kl.) Uzdevumos par cilvēku un drošību – Edgars Skrastiņš (Kārķu psk. 5.kl.) Ģeogrāfijā – Mairis Lukovskis (Valkas ģimnāzija 8.kl.) Praktiskajā darbā – Mārtiņš Ķaukulis (Valkas psk. 6.kl.). Atsevišķās jomās labus rezultātus vēl  sasniedza: 8.klases skolēni - Sandis Krastiņš (Kārķu psk.), Ainis Žīgurs (Valkas ģimn.). 7.klases skolēni - Kristiāns Kalniņš (Vijciema psk.), Liene Zundāne (Strenču novada vsk.). 6.klases skolēni - Linda Vēvere (Strenču novada vsk.), Ainis Spuldzenieks (Valkas psk.), Niklāvs Kuzmičs (Vijciema psk.). 5.klases skolēni - Samanta Keiša (Vijciema psk.), Ivo Talviks (Valkas psk.). Kopsummā godalgoto vietu ieguvēji: 5.klasē 1.v. Zanda Esmeralda Markova (Valkas psk.) 2.v. Alise Bašķe (Valkas psk.) 3.v. Arturs Vaļģis (Valkas psk.) 6.klasē 1.v. Rūdolfs Baumanis (Ozolu psk.) 2.v. Elza Zane Zirne (Kārķu psk.) 3.v. Aleksis Bašķis (Valkas psk.) 7.klasē 1.v. Jurģis Mežulis (Valkas ģimn.) 2.v. Miks Roberts Mazurs (Valkas ģimn.) 3.v. Daina Kārkliņa (Ērģemes psk.) 8.klasē 1.v. Gunārs Sīka (Valkas psk.) 2.v. Signe Zalužinska (Valkas ģimn.) 3.v. Artūrs Kriviņš (Valkas ģimn.) Uz tikšanos nākamgad!

 

Dzintra Auzāne, Izglītības pārvaldes vadītāja Daži mirkļi no pasākuma.

Erudīts 2012
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.