15.01.2013
Iesaistoties šķiroto atkritumu akcijā, no nociršanas pasargā vairāk nekā 1000 kokus

Patlaban skolām un bērnudārziem ir apkopoti pirmā mācību pusgada rezultāti ZAAO rīkotajā konkursā „Šķiroto atkritumu akcija” papīram un PET pudelēm. Kopā līdz šim savāktas 75 tonnas izlietotā papīra, kā arī 19 kubikmetri PET pudeļu. Savāktais papīra apjoms ir pasargājis no nociršanas 1050 kokus. „Aktīvākie atkritumu šķirotāji ir bērni pirmsskolas un sākumskolas vecumā, jo viņi ar interesi un atvērtību raugās uz visu jauno, ko mācību iestādes piedāvā. Katru gadu aktivitāte nedaudz pieaug, un mēs varam teikt, ka atkritumu šķirošana kļuvusi par tādu kā stabilu vērtību un tradīciju. Šajā mācību gadā akcijā piedalās 70% bērnudārzu un apmēram 50% skolu, kas atrodas mūsu apkalpošanas reģionā,” stāsta ZAAO vides izglītības speciāliste Ieva Veģere. Pirmajā mācību pusgadā aktīvākās izglītības iestādes skolu grupā ir Valmieras pamatskola (6,45 tonnas papīra), Valmieras Viestura vidusskola (8,84 tonnas papīra) un Saulkrastu vidusskola (7,8m3 PET pudeles). Savukārt bērnudārzu grupā – Palsmanes PII (5,28 tonnas papīra), Valkas PII „Pasaciņa” (5,3 tonnas papīra) un Strenču PII „Minkāns” (3 tonnas papīra). Konkursā kopumā iesaistījušās 55 skolas un 35 bērnudārzi. Konkurss noritēs līdz šī gada aprīlim. Skolas un bērnudārzi par katru savākto tonnu papīra vai katriem 10 kubikmetriem PET pudeļu saņems dāvanu karti 5 latu vērtībā, kuru varēs izmantot kancelejas preču iegādei. Papildus tam, katras skolas un bērnudārza aktīvākais dalībnieks saņems pārsteiguma balvas, savukārt aktīvākajām skolām un bērnudārziem būs iespēja doties vides mācību ekskursijā uz poligonu „Daibe”. ZAAO šādus vides izglītības pasākumus sociālās atbildības un ilgtspējīgas attīstības ietvaros mērķtiecīgi īsteno jau vairākus gadus. 2012./2012.mācību gadā sekmīgi darbību sākusi arī Interešu izglītības programma Vides izglītībā poligonā „Daibe”. Tā veidota, balstoties uz dabas zinību priekšmetos ietverto saturu, kas aptver ZAAO darba jomu. Programma orientēta uz praktisku iemaņu apguvi un pētniecisko prasmju pilnveidošanu.

 

 

Informācijai: SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste Lija Ozoliņa Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201 Mob.: 26548855, tālr.:64281250, fakss:64281251

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.