13.09.2017
Īstenots Valkas ģimnāzijas vecāku biedrības projekts "Doma - daba - darbs jeb 3D"

4. un 5.septembrī skolā norisinājās Valkas ģimnāzijas Vecāku biedrības projekta “Doma–daba-darbs jeb 3D” aktivitātes, kuras finansē Latvijas vides aizsardzības fonds. Projekta būtība bija sniegt skolēniem zināšanas par atkritumu šķirošanu un atkārtotu to izmantošanu, lai samazinātu apglabājamo atkritumu daudzumu. Skolēni uzzināja par dažādiem materiāliem, to izcelsmi, par vielu sadalīšanos un pārveidošanos. Uzmanība tika pievērsta cilvēka rīcībai atkritumu šķirošanā un atkārtotā to izmantošanā, kā arī noskaidrota cilvēku, tai skaitā pašu projekta dalībnieku, ietekme uz vidi un informēta par aktivitātēm vietējā kopiena.

Pasākumos par dažādām tēmām piedalījās skolēnu vecāki, skolotāji un skolas darbinieki, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas skolēni.

 

Rezultātā:
Novadītas meistarklases nodarbības „Papīra otrreizējā izmantošana” (tetrapakas); notikušas izglītojošas nodarbības – pieredzes stāsts „Bez-Maz atkritumu dzīvesveids Zero Waste”, „Izmestās pārtikas dārgā cena”; izglītojoši praktiskas nodarbības – „Kā dzīvot bez atkritumiem – pašizgatavoti ķermeņa kopšanas līdzekļi”, „Neizmet-salabo”; lekcijas–diskusijas – „Atkritumu veidi un otrreizējai pārstrādei derīgie materiāli”, „Cilvēku un vides mijiedarbība”, „Atkritumu monitorings – „Mana jūra”; īstenotas radoši - praktiskās darbnīcas – lietoto audumu paklāju veidošanā, „T–kreklam otrā dzīve”, lietoto stikla burciņu un trauku apgleznošanā, origami veidošanā no vecām avīzēm un žurnāliem.


Septembra mēnesī 5. un 6.klašu skolēni dosies izglītojošā ekskursijā uz reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru „Daibe”.

Pavasarī maija mēnesī skolēni veidoja vides gleznas, plakātus, video, izgatavoja pilsētas maketu, mikrorajonu atkritumu monitoringu infografikā, kopā ar biedrības „Kastanis” dalībniecēm no  lietotiem audumiem sašuva maisiņus un organizēja zibakciju “Nē, plastmasas maisiem!”, no sadzīves atkritumu iepakojumiem izgatavoja sporta inventāru, izveidoja un novadīja sporta stafeti 1.klašu skolēniem. Tika izveidota vides spēle “Meklē un uzzini!”.


Tapa avīze “Zaļais Padoms Valcēniešiem”, tā tika izplatīta iedzīvotājiem. 11.klases skolēni izveidoja un izgatavoja vizuālās atgādnes “Kā būs, ja ...? Kas notiks, ja ...?“ un tagad rudenī novadīja nodarbības 4.klašu skolēniem. Ar pavasarī paveikto, visu vasaru varēja iepazīties izveidotajā izstādē Valkas pilsētas bibliotēkā.


Aktivitātes vadīja gan ģimnāzijas skolotāji, gan tika piesaistīti vadītāji no SIA “ZAAO”, Vides izglītības fonda, SIA “LUCART”, Dabas aizsardzības pārvaldes, “BIINE”, Valkas Mākslas skolas, BJC “Mice”, vides žurnāliste Anitra Tooma.


Izgatavotās lietas nonāca skolēnu lietošanā, piemēram, no tetrapakām izgatavotie maciņi, apgleznotie T-krekli un apgleznotās stikla burciņas, lielākā daļa no burciņām turpmāk tiks izmantotas skolas dārza noformēšanai Valsts svētkos.


Projekta aktivitātes veicināja skolēnu izpratni par vidi un radīto atkritumu daudzuma samazināšanu, kā arī tika izkoptas vides aizsardzības problēmu risināšanai nepieciešamās praktiskās iemaņas un prasmes. Ar dažādu aktivitāšu palīdzību tika aktualizēti un risināti jautājumi par vides aizsardzības problēmām, to risināšanu. Skolēniem tika sniegtas nepieciešamās zināšanas, iemaņas un prasmes, kas attīstīja atbildīgu attieksmi un motivāciju atkritumu savākšanā un šķirošanā. Rezultātā skolēni saskatīja atkritumu savākšanā un šķirošanā pozitīvu darbību vides labā.


Videi draudzīga dzīvesveida aktīviste un vides žurnāliste Anitra Tooma ne tikai aizrāva skolēnus ar savu izglītojošo nodarbību, bet arī sagatavoja sižetu par šo Valkas ģimnāzijas vecāku biedrības projektu, kas bija dzirdams Latvijas Radio 1 raidījumā "Zaļais vilnis". Iespēja noklausīties www.lr1.lsm.lv sadaļā arhīvs, kur jāizvēlas 9.septembra raidījums “Zaļais vilnis”.

Projekta publicitātes koordinatore:
​Anda Kušķe

 

 

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.