15.12.2020
Informācija Valkas Jāņa CImzes ģimnāzijas izglītojamajiem par liecību saņemšanu
Ņemot vērā esošos ierobežojumus, mainās arī ierastā liecību izsniegšanas kārtība mācību semestra noslēgumā.
 
1.klases skolēniem 1.semestra vērtējumi netiek izlikti, katrs vecāks saņems individuālu vēstuli no skolotājas par mācību sasniegumiem;
 
2.-4. klases skolēni liecības saņem klātienē 18.decembrī;
 
5.-12. klases skolēni un vecāki saņem liecības elektroniski e-klasē 18.decembrī. Ja liecība nepieciešama drukātā veidā, lūdzu, sazināties ar klases audzinātāju un vienoties par liecības saņemšanu.
 
 
Informāciju sagatavoja:

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.