26.10.2020
Sadarbībā ar Tartu Universitāti radīts igauņu valodas mācību priekšmets

Valkas novada dome, sadarbībā ar Tartu Universitāti, pirmo reizi Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā īsteno igauņu valodas apmācības kā mācību priekšmetu. Igauņu valodu sāk apgūt 10.klasē ar mērķi vidusskolas laikā iegūt igauņu valodas pamatzināšanas, kas paplašina viņu iespējas iegūt augsta līmeņa augstāko izglītību tuvāk savai dzīvesvietai. Igauņu valodas prasme ir neatsverams ieguvums ikvienam Valkas novada iedzīvotājam.

 

Igauņu valodu pasniedz Tartu Universitātes igauņu valodas pasniedzēji, 2020.gada 20. jūlijā noslēgta sadarbības līguma starp Valkas novada domi un Tartu Universitāti kārtā. Šobrīd valodas programma tiek pasniegta 10. klasēm un fakultatīvi citiem interesentiem. Igauņu valodu pasniedz uz angļu valodas bāzes. Sadarbības līgums noslēgts ar mērķi nodrošināt igauņu valodas mācību procesu, kā arī organizēt plašāku informācijas apriti, izglītojoša rakstura pasākumus un paplašināt profesionālās orientācijas iespējas Valkas novada vidusskolēniem.

 

Mācību procesa organizēšanu traucē Covid-19 pandēmijas izplatības mazināšanai paredzētie ierobežojumi gan Latvijā, gan Igaunijā. Domes un Universitātes pārstāvji regulāri koordinē mainīgo kustību ierobežojumu un pašizolācijas noteikumu ievērošanu, regulāri ierodoties Valkā no Tartu. Neskatoties uz pandēmijas izraisīto nestabilo situāciju, izdevies veiksmīgi sākt mācību gadu arī igauņu valodas apmācībai.

 

Informāciju sagatavoja:

Vilmārs Vesingi

Valkas novada domes deputāts

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.