04.04.2016
Izsludina dzejas gadagrāmatas „Garā pupa 2016” dzejoļu konkursu bērniem

Biedrība „Ascendum” un Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome (LBJLP) izsludina dzejoļu konkursu, kurā ar saviem darbiem tiek aicināti piedalīties 5 - 15 gadus veci bērni un pusaudži no visas Latvijas. Labākie darbi tiks publicēti atjaunotajā dzejas gadagrāmatā bērniem „Garā pupa 2016”, ko šogad izdos jau trešo reizi ikgadējo Dzejas dienu laikā.

 

Biedrības „Ascendum” un LBJLP izsludinātajā dzejoļu konkursā var piedalīties 5 – 15 gadus veci bērni un pusaudži, sūtot dzejoļus, kas tapuši no brīva prāta un sev par prieku, necenšoties piemērot tēmas ne īpašiem valsts svētkiem, ne skolotāju un vecāku gaumei. Tomēr konkursa organizatori norāda, ka ir svarīgi, lai dzejoļi būtu uzrakstīti labā latviešu valodā, kā arī pareizi lietojot pieturzīmes, ja tās tiek lietotas.

 

Dzejoļus vērtēs gadagrāmatas „Garā pupa” sastādītāja un dzejniece Inese Zandere, literatūras pētniece Sandra Okuņeva un interneta žurnāla „Satori.lv” sadaļas “Ar bērniem” redaktore Dace Bargā. Labākie darbi tiks publicēti dzejas gadagrāmatā bērniem „Garā pupa 2016”, bet to autori balvā saņems jaunās gadagrāmatas eksemplāru un pārsteiguma balvas.

 

Dzejoļi jāiesniedz elektroniskā veidā līdz 15. maijam, sūtot uz e-pasta adresi: info[uz]ascendum[punkts]lv ar norādi „Garās pupas konkursam”. E-pastā obligāti jānorāda arī autora vārds, uzvārds, skola un klase, kā arī e-pasta adrese un telefona numurs.

 

Dzejas gadagrāmatas „Garā pupa” veidošanā ik gadu tiek iesaistīti 20 – 30 latviešu un ārvalstu dzejnieki un atdzejotāji, lai piedāvātu bērniem un pusaudžiem jaunus oriģināldarbus dzejā un jaunus ārvalstu dzejas darbu tulkojumus. Tāpat gadagrāmatā katru gadu tiek iekļauta īpaši gadagrāmatai radīta dzejas luga, atgādinājumi par Latvijas literatūras vēsturē ievērojamām personībām un viņu dzeju bērniem, jau aizsaulē aizgājušu autoru darbu pirmreizējas publikācijas no arhīviem, kā arī speciāli izdevumam veidota latviešu tautasdziesmu kopa. Vesela nodaļa grāmatā tiek veltīta bērnu radītajiem dzejas darbiem.

 

Papildu informācija:

E-pasts: info[uz]ascendum[punkts]lv; Tālr.: +371 27710081

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.