25.08.2021
Jautājumi un atbildes par testēšanu skolās jaunajā 2021./2022.mācību gadā

Jaunajā mācību gadā izglītības ieguves process visās izglītības pakāpēs tiks organizēts klātienē, ievērojot Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipus – regulāru informēšanu, distancēšanos, higiēnu un personas veselības stāvokļa uzraudzību – to paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

 

Izglītības un zinātnes ministrijas oficiālajā tīmekļvietnē publicēta aktuālākā informācija, kas vecākiem jāņem vērā sagatavojot savas atvases gaidāmajam mācību gadam.

 

Biežāk uzdotie jautājumi par Covid-19

 

Vai tiešām visiem bērniem būs jāveic testi?

Lai nodrošinātu droša izglītības procesa sākšanos 2021.gada 1.septembrī, testi būs jānodod visiem skolēniem pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē (arī profesionālajā izglītībā). Pirmie testi būs jānodod jau pirms mācību gada sākuma - no 23. līdz 30.augustam. Turpmākā testēšana notiks atbilstoši Veselības ministrijas Slimību profilakses un kontroles centra izstrādātajam algoritmam.

 

Kas var neveikt testus?

Covid-19 tests nav jāveic bērniem ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

 

Kas apmaksā testēšanu?

Testēšanu apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem.

 

Ja mans bērns nevarēs ierasties skolā laikā no 23. līdz 30.augustam (atrodamies ārzemēs, atgriežamies 1.septembrī), vai viņam būs liegts 2.septembrī doties uz skolu?

Bērns var ierasties skolā tikai ar negatīvu testa rezultātu, un tests nav vecāks par nedēļu. Lūgums noskaidrot, kurā nedēļas dienā ir iespēja nodot testus, rezultāts būs pieejams nākamajā dienā. Izglītības iestādēm ir pieejami antigēna eksprestesti lietošanai ārkārtas situācijās, kurus drīkst pielietot tikai ārstniecības persona. Informācija par antigēnu testu pielietošanu.

 

Antigēna tests ir derīgs ne vairāk par 48 stundām, tad jānodod nākamais tests.

 

Līdz 1. septembrim bērni, kas jaunāki par 18 gadiem, var pieteikties arī uz individuālu testa nodošanu. Lai to izdarītu, ir savlaicīgi jāzvana uz informatīvo tālruni un jāpiesaka tests. Bērniem, kas jaunāki par 14 gadiem, jānodrošina likumīgā pārstāvja piekrišana. Individuāli testi laboratorijās jebkurā gadījumā ir ārkārtas risinājums tiem, kas pamatota iemesla dēļ nevar nodot rutīnas testu izglītības iestādē norādītājā termiņā.

 

Vai skola var pati izvēlēties, kurā laboratorijā veikt skolēnu testēšanu? 

Kā informē Veselības inspekcija, ir veikts skolu/pirmsskolu sadalījums pa laboratorijām, kuras uzsāks saziņu ar izglītības iestādēm par tālāko kārtību testu nodošanā un datu apmaiņā. Izglītības iestāde pati nav tiesīga mainīt laboratoriju.

 

Vai tests būs derīgs visās iestādēs, kur mans bērns dosies (mūzikas, mākslas skola, citi interešu pulciņi, teātris, koncerts)?

Tests būs derīgs citas interešu izglītības iestādes apmeklēšanai testa derīguma termiņā. Tests nebūs derīgs koncertu un teātru apmeklēšanai.

 

Kad un kā skolēni un viņu vecāki uzzinās testa rezultātu?

Testa rezultātus nosūta uz e-pastu, ko cilvēks aizpilda uz paraugam pievienotās pavaddokumentācijas, vai kas nodots laboratorijai saraksta formā. Taču visuniversālākā metode ir testu saņemšana e-veselībā, ko var veikt pilngadīgs izglītojamais, vai nepilngadīga izglītojamā vecāks/likumiskais pārstāvis, izmantojot Latvija.lv funkcionalitāi.

 

Kas notiek, ja klasē vienam tests ir pozitīvs, kad mācības jau atsākušās? Visa klase dodas karantīnā?

SPKC veic konkrētā gadījuma epidemioloģisko izmeklēšanu, uz šo jautājumu nav universālas atbildes.

 

Vai vecākiem jāpavada bērns uz testēšanas, vietu, kādiem dokumentiem jābūt līdzi? 

Ja bērns nav sasniedzis 14 gadu vecumu, tad jāpavada vecākam vai arī jānodrošina attiecīgi noformēta pilnvara veikt testu.

 

Bērnam ir 6 gadi, viņš mācās 1.klasē. Arī viņam jāveic testēšana?

Paredzēts testēt visus izglītojamos pamatizglītības līmenī. 

 

Kas ir “sadarbspējīgs vakcinācijas un testēšanas sertifikāts”?

Tas, kādu informāciju jāsatur Latvijā izsniegtam vakcinācijas un testēšanas sertifikātam, ir noteikts Ministru kabineta noteikumos “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (38.p.). Ja sertifikātā ietverta visa nepieciešamā informācija, tas ir sadarbspējīgs vakcinācijas un testēšanas sertifikāts. 

 

Kāpēc skrīnings tiek veikts tikai nevakcinētajiem? Vakcinētie arī slimo! 

Atbild Slimību profilakses un kontroles centra eksperti: Ja cilvēkam ir Covid-19 simptomi, tests ir jāveic, neraugoties uz vakcinācijas faktu. Nevakcinētajiem cilvēkiem risks saslimt ar Covid-19 ir lielāks. To parāda Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati par jūniju, kad 99,1% gadījumu stacionēti tika nevakcinēti pacienti, bet no visiem mirušajiem 99,2% gadījumu cilvēki nebija vakcinēti pret Covid-19.

 

Jebkuram Covid-19 inficētajam cilvēkam tiek noteiktas kontaktpersonas. Ja ir bijis apstiprināts kontakts ar saslimušo, tests būs nepieciešams arī vakcinētai kontaktpersonai. Tāpat arī šajos gadījumos tests ir jāveic, neatkarīgi no vakcinācijas statusa.

 

Skrīnings tiek noteikts riska grupām, kurās risks saslimt ir daudz augstāks.

 

Vai arī speciālajās izglītības iestādēs/speciālajās klasēs bērniem būs jāveic testi? Un ko darīt, ja bērns to nevar izdarīt?

Ievērojot atsevišķu speciālās pamatizglītības programmu specifiku (speciālās pamatizglītības programma skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 58) un speciālās pamatizglītības programma skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 59)), gadījumos, kur nebūs objektīvi iespējams izglītojamam pašam nodot testa paraugu, no šiem izglītojamiem testa paraugu paņems laboratorijas pārstāvji, kas šī mērķa nolūkā ieradīsies izglītības iestādē.

 

Vai speciālajās izglītības iestādēs bērniem būs jālieto maskas?

Saskaņā ar MK noteikumiem, masku var nelietot personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ personai trūkst spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai. Katrā ziņā - katrs gadījums izvērtējams individuāli. 

 

Kur pieejama informācija par katrai izglītības iestādei piesaistīto laboratoriju?

Šāda informācija ir pieejama Veselības inspekcijas tīmekļvietnē.

 

Ar ko atšķiras Covid-19 tests, ko veiks skolā no testa, kas nepieciešams pasākumu apmeklēšanai? Kāpēc ar skolā veiktu testu varēs apmeklēt interešu izglītības pulciņus, bet nevarēs doties uz teātriem un koncertiem?

 

Skolai veiktā testēšana – tas ir skrīnings ar pūla metodi, pamatots ar burbuļa principu, kas nedod testēšanas sertifikātu. Koncertu/teātru apmeklēšanai ir individuāls PĶR tests, vienai personai, vai arī antigēna tests ar īsu derīguma termiņu.

 

Lai gan interešu izglītības nodarbībā pulcējas  bērni no vairākām izglītības iestādēm, tomēr nodarbībā ir vairāk vai mazāk konstants sastāvs, arī pedagogu sastāvs ir nemainīgs. Tādējādi šajā gadījumā epidemioloģiskais risks ir mazāks. Savukārt publiskā koncertā, kur satiekas gadījuma cilvēki, nav nekādu epidemioloģisko risku mazinošo faktoru, tāpēc epidemioloģiskais risks ir maksimāls.

 

Vairāk informācijas: Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļvietnē

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.