24.09.2013
Konsultāciju diena Valkas novadā

Piektdien, 27.septembrī Valkas novada domē notiks Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālista konsultāciju diena Valkas novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Valmieras reģiona  Bērnu tiesību aizsardzības departamenta galvenā inspektore Renāte Alberga 2013.gada 27.septembrī no plkst.11.00 līdz plkst.13.30. Valkā, Semināra ielā 9, 1.stāva zālē sniegs konsultācijas un metodisko palīdzību Valkas novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā. Speciālisti (sociālie darbinieki, bāriņtiesu speciālisti, pedagogi, policijas darbinieki u.c.) un iedzīvotāji ir laipni aicināti konsultēties par jautājumiem saistībā ar bērnu drošību, pamatvajadzību un interešu nodrošināšanu, kā arī par savstarpējo attiecību jautājumiem (bērns - vecāks, vecāks – vecāks, bērns – pedagogs, vecāks – pedagoga, bērns – bērns) u.c. jautājumiem. Papildus informāciju variet saņemt pie inspekcijas inspektora, zvanot pa tālruni 64233585 vai 26809523 Uz tikšanos Valkā!

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.