03.02.2012
Latviešu audzēkņi Valgas arodskolā

1.februārī Rīgā notika Latvijas - Igaunijas darba grupas sanāksme  sadarbībai profesionālajā izglītībā. Darba grupa strādās pie dažādu praktisku jautājumu  risinājumiem, lai jau 2012.gada 1.septembrī jaunajā Valgas arodskolā varētu uzsākt mācības Latvijas audzēkņi. Ir plānots atvērt grupu kokapstrādes specialitātē jauniešiem pēc pamatizglītības ieguves,  transporta un loģistikas specialitātē pēc vidējās izglītības ieguves. Mācības notiks latviešu valodā. Šīs specialitātes izvēlētas tāpēc, ka Vidzemē nav šāda piedāvājuma. Tuvākajā laikā tiks precizētas šo specialitāšu izglītības programmas. Ir iecere tuvākajā laikā piedāvāt arī energoefektīvās celtnes jeb pasīvās mājas iekārtu apkalpošanas speciālistu sagatavošanu. Jauniešiem būs iespēja dzīvot Valgas arodskolas dienesta viesnīcā. Profesionālos mācību priekšmetus apgūs Valgas arodskolā un izmantos tās materiāli tehnisko bāzi, bet vispārējās izglītības priekšmetus plānots apgūt Valkas ģimnāzijā. Pirms vairākiem gadiem  Latvijas - Igaunijas pārrobežu sadarbības ietvaros tika izvirzīta ideja par kopīgu profesionālās izglītības iestādi. 2011.gada 1.septembrī tika atklāts jaunais, ar Eiropas finansējumu atbalstītais, Valgas profesionālās izglītības centrs (arodskola). 2011.gadā notika vairākas starpvalstu tikšanās un rezultātā 30.septembrī tika parakstīts saprašanās memorands starp Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju un Igaunijas Republikas Izglītības un pētniecības ministriju. 2011.gada 16.decembrī Tartu notika abu valstu premjerministru, izglītības ministru, pašvaldību un izglītības darbinieku tikšanās, kuras laikā tika diskutēts par Latvijas un Igaunijas sadarbības iespējām izglītības jomā. Latvijas - Igaunijas profesionālās izglītības darba grupu vada  abu valstu Izglītības ministriju atbildīgie par profesionālo izglītību - Jānis Gaigals un Andress Pung. Darba grupā iekļauti Valkas un Valgas pašvaldību pārstāvji, Latvijas un Igaunijas darba devēju konfederācijas pārstāvji, Valgas arodskolas un Valkas ģimnāzijas direktori. Darba grupa strādās pie dažādiem jautājumiem - audzēkņu finansēšana, pedagogu nodrošināšana, mācību materiālu adaptēšana, audzēkņu prakses vietas, pieaugušo kvalifikācija, mācības angļu valodā, finanšu līdzekļu piesaiste. Par Valgas arodskolu lasīt  http://www.valgamaa.kok.ee

 

Informāciju sagatavoja Rolands Rastaks, Izglītības pārvaldes vadītājas vietnieks

Daži foto no 1.februāra tikšanās

lv-ee-1febr
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.