10.12.2012
Latvija un Igaunija sadarbojas profesionālās izglītības jomā

No 2012.gada 1.septembra 20 Latvijas jauniešiem, kuri dzīvo Valkas pilsētā un novadā, ir iespēja apgūt darba tirgū pieprasītas profesionālās izglītības programmas modernā, mūsdienīgā izglītības iestādē kaimiņu valstī - Valgas Profesionālās izglītības centrā.

 

Deviņi jaunieši, kuri ieguvuši vidējo izglītību, Igaunijas izglītības iestādē pusotru gadu kopā ar igauņu jauniešiem angļu valodā apgūs izglītības programmu „Loģistika”, savukārt vienpadsmit jaunieši ar pamatskolas izglītību 3,5 gadu laikā latviešu valodā apgūs namdara profesiju (paralēli profesijas apguvei viņi iegūst vispārējo vidējo izglītību Valkas ģimnāzijā, vakara (maiņu) plūsmā).

 

„Šobrīd Eiropā tiek uzvērta starpvalstu mobilitāte. Ir svarīgi izlīdzināt robežas starp tām prasmēm un kompetencēm, ko jaunieši apgūst citās, jo īpaši Baltijas valstīs. Tāpēc šī Latvijas un Igaunijas īstenotā sadarbība ir lielisks piemērs, ar kuru varam lepoties, domājot par līdzīgu projektu attīstīšanu arī ar citām valstīm,” uzsver Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktora vietniece profesionālās un pieaugušo izglītības jomā Ina Vārna.

 

Sadarbības memorands starp Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju un Igaunijas izglītības un pētniecības ministriju tika noslēgts 2011.gada septembrī.  Lai izvērtētu pirmos rezultātus un apspriestu nākotnes sadarbības iespējas, 30.novembrī Rīgā Izglītības un zinātnes ministrijā notika abu valstu ministriju ceturtā darba grupas sēde, kurā piedalījās arī pārstāvji no Latvijas darba Devēju konfederācijas, Valsts izglītības satura centra, Valkas novada domes un Valgas pašvaldības.

 

Runājot par sadarbības ieguvumiem, Igaunijas izglītības un pētniecības ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vadītājs Andress Punks akcentē iespēju Valkā un tuvējā apkārtnē dzīvojošajiem jauniešiem iegūt profesionālo izglītību blakus dzīvesvietai, pie tam modernā, mūsdienīgā izglītības iestādē.

 

„Nav svarīgi, ka mācības notiek kaimiņu valstī, jo Valgas Profesionālās izglītības centrs tika pilnībā modernizēts, izmantojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus un jaunā infrastruktūra jāizmanto pēc iespējas plašākam lietotāju skaitam. Latvijā profesionālās izglītības infrastruktūras modernizācijas process vēl tikai notiek, tāpēc priecājamies, ka veiktos ieguldījumus Igaunijas profesionālajā izglītībā var izmantot arī Latvijas jaunieši un pieaugušie, kuri vēlas paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju,” saka A.Punks.

 

Valgas Profesionālās izglītības centrā īstenotās izglītības programmas finansē Igaunijas izglītības un pētniecības ministrija, audzēkņiem nodrošinātas arī brīvpusdienas. Šobrīd tiek risināts jautājums par Latvijas iesaistīšanos projekta finansēšanā.

 

Nākamā darba grupas sanāksme plānota martā Igaunijā.

 

Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departaments prese[uz]izm[punkts]gov[punkts]lv 67047834

 

Pārpublicēts no   http://izm.izm.gov.lv/aktualitates/informacija-medijiem/9336.html

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.