17.10.2012
Latvijas awardieši tiekas pilsētā, kur sākas Latvija

12. un 13. oktobrī 32 Latvijas awardieši tikās kārtējā saietā, šoreiz Valkā. Dažādu prasmju, deju apgūšana, divu pierobežas pilsētu - Valkas un Valgas iepazīšana ekspedīcijā, atraktīvas spēles un jautrība – tās ir galvenās vērtības, kuras piesaistīja jauniešus šim Award pasākumam. Valkas awardieši, sadarbībā ar Valkas novada BJC „Mice” kolektīvu šo tikšanos sāka plānot jau vasaras beigās. Tas bija jūtams, jo visu, kas bija iecerēts, izdevās paveikt ļoti labi. Tālo ceļu uz Valku, saulainajā 12. oktobra pēcpusdienā mēroja jaunieši no Salaspils, Ogres un Alūksnes novada Bejas. Galvenais pasākuma pieturas punkts bija Valkas novada BJC „Mice”, kurā notika lielākā daļa plānoto aktivitāšu. Šī awardiešu saieta nosaukums - „Viena pilsēta, divās valstīs”. Tā kā visi ciemiņi, kas bija ieradušies uz pasākumu, Valkā bija pirmo reizi, tad oficiālā daļa sākās ar filmas demonstrējumu par Valku un Valgu. Pēc filmas noskatīšanās, visi sarīkojuma dalībnieki prezentēja savu veikumu Award programmā. Lielu jautrību dalībnieku vidū izraisīja „ledus laušanas” spēļu maratons. Tā bija lieliska iespēja jauniešiem iepazīt vienam otru un saliedēties jau iepriekš sadalītajās grupās. Tālāk sarīkojuma dalībnieki devās uz Valkas pilsētas kultūras namu, lai ļautos azartiskam grieķu dejas solim profesionāla deju pasniedzēja vadībā. Kā jau ierasts, Award pasākumos neiztikt arī bez jaunu prasmju apgūšanas. Šoreiz saieta organizatori piedāvāja iespēju darboties „Stiklinieku darbnīcā” apgleznojot stikla krūzītes, darbnīcā „Mices somdaris” varēja darboties ar tekstilkrāsām krāsojot auduma maisiņus, bet „Rotu darbnīcā” tika darinātas krāsainas ziedu piespraudes, izmantojot želantīnā apstrādātu audumu. Visiem sarīkojuma labvēļiem Valkas awardieši dāvināja skaistus „rožu” pušķus, ko jaunieši veidoja no košajām rudens kļavu lapām. Bija jau krietni vēla vakara stunda, kad uz BJC „Mice” skatuves sākās teātra izrāde „Pelnrušķītes pasaka” ko bija iestudējuši „Mices” teātra pulciņa dalībnieki. Pēc izrādes sākās šovs – popiela „Pasaules brīnumi Valkā” .Krāsaini tērpi, spoži aksesuāri, atraktīva uzstāšanās raisīja smieklus un skaļus aplausus skatītāju vidū. Valkas novadā ir izveidojusies jauka tradīcija - awardiešu tikšanās reizēs uzaicināt kādu viesi, kuram ir bijusi vai ir saistība ar Awardu un programmas dalībniekiem. Šo tradīciju gribējām saglabāt arī šajā pasākumā un liels bija dalībnieku izbrīns, kad šova noslēgumā uz skatuves uznāca vakara „noslēpumainais viesis” kurš mācās igauņu skolā un sarīkojuma dalībniekus ne tikai uzrunāja igauņu valodā, bet arī iepriecināja ar muzikāliem priekšnesumiem ģitāras pavadījumā. Pēc tikšanās sekoja neformāla ballīte, kuras laikā ikviens varēja brīvi justies dejojot, spēlējot galda spēles vai vienkārši atpūšoties. Otrās dienas rīts sākās ar jautru rīta vingrošanu „Mices” pagalmā. Šoreiz nopietno vingrojumu vietā jauniešiem bija jāmēģina atcerēties iepriekšējā dienā apgūtie grieķu dejas soļi un kustības. Kārtīgi izdejojušies, visi devās brokastīs, ko gatavoja Valkas awardieši no ciemiņu līdzatvestajiem produktiem. Pēc sātīgajām brokastīm visi pulcējās zālē, lai saņemtu norādījumus ekspedīcijai. Tā kā Valka un Valga ir robežpilsētas, tad šajā rītā ikviens pārgājiena dalībnieks stājās rindā pie „pasu galda”, lai saņemtu „atļauju” ekspedīcijas laikā šķērsot robežu. Katra komanda saņēma arī karti ar astoņiem kontrolpunktiem un ceļojums varēja sākties. Katrā punktā, kas bija izvietoti gan Valkā, gan Valgā, Valkas jaunieši sagaidīja pārgājiena dalībniekus ar konkrētiem uzdevumiem: iepazīstoties ar Putras kalnu draudzīgi jāizēd putras bļoda, uz saliņas Pedeles upes krastā jāizgatavo plosts un jāpalaiž pa straumi, uzkāpjot Valkas baznīcas tornī, bija iespēja papriecāties par rudens krāsās izrotāto Valku un Valgu....... Tā ejot no viena kontrolpunkta uz otru, jaunieši labāk varēja iepazīt abas pilsētas. Ekspedīcijas noslēgumā visi bija nopelnījuši garšīgas pusdienas Valkas ģimnāzijas ēdnīcā „Sprints”, pēc kurām visi atgriezās „Micē”, lai izvērtētu divas kopā pavadītās dienas. Pasākuma organizatori bija parūpējušies par to, lai visas aktivitātes, kas notika saieta laikā, tiktu iemūžinātas foto mirkļos un, pirms došanās mājās, sarīkojuma dalībnieki noskatījās „fotofilmu” – „Viena pilsēta divās valstīs”. Par šo visu jāsaka milzīgs paldies visiem, visiem projekta atbalstītājiem un dalībniekiem.

 

Inese Lečmane Valkas novada Award programmas koordinatore

award13okt
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.