12.08.2013
Latvijas – Igaunijas institūtam jauns direktors

No 5.augusta biedrības „Latvijas – Igaunijas institūts” direktora amatā ir Ernests Lībietis. Papildus jau veiktajiem trim galvenajiem uzdevumiem – mūžizglītības nodrošināšana Valkas novadā, sadarbības veicināšana ar Valgu un sadarbības veicināšana starp Valkas novada nevalstiskajām organizācijām – institūtā plānots veikt arī City Twins Association (Dvīņu pilsētu asociācijas) aktivitāšu koordinēšanu. Savā redzējumā E.Lībietis uzsver, ka institūtam būtu jādarbojas arī kā pētniecības centram, jo Valka un Valga ir interesanta ne tikai kā dvīņu un robežpilsētas, bet šeit arī vēsturiski risinājušies dažādi nozīmīgi notikumi. Tāpat ir svarīgi iesaistīties arī lielo projektu tapšanā un realizācijā, kuru ieviešana veicinātu novada attīstību, piesaistītu tūristus. Līdz šim Ernests Lībietis strādājis Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļā par Attīstības un projektu daļas vadītāju. Viņš ir arī novada domes deputāts. Tādējādi ir zināmas novada stiprās puses un iespējas, tāpat arī trūkumi, ir labas iestrādes kopā ar Valgas pilsētas un apriņķa kolēģiem, veicot gan ikdienas pienākumus, gan rakstot kopīgus projektus un veicot stratēģisko plānošanu. Valkas jaunākajai sabiedrības daļai Ernests ir pazīstams kā Rokskolas Valkas filiāles vadītājs, skolotājs, koncertu rīkotājs un mūziķis. Līdzšinējā institūta direktore Laila Ontensone profesionālo karjeru turpina Valkas novada domē, vadot priekšsēdētāja sekretariātu. Tādējādi sadarbība tiek turpināta gan ar institūtu, gan Valkas novada domes iestādēm, gan Valgas kolēģiem. L.Ontensone turpmāk palīdzēs domes apmeklētājiem, sniedzot vajadzīgās ziņas, pēc tam informējot par ieteikumiem vai problēmām atbildīgo darbinieku un domes priekšsēdētāju, kā arī veicot citus pienākumus. Lai radošas idejas, veiksmīgs to izpildījums un pozitīvi guvumi jaunajās darba vietās!

 

Informāciju sagatavoja: Latvijas – Igaunijas institūta mācību centra vadītāja Zane Bulmeistare, 64781193 instituts[uz]valka[punkts]lv, lii-lei.blogspot.com

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.