12.05.2014
LU Fonda mecenātu stipendiju iegūst Valkas ģimnāzijas skolēns

Latvijas Universitātes (LU) Fonda mecenātu stipendiju 2 200 eiro apmērā 2014./2015.akad. gadam iegūst 21 Latvijas vidējo mācību iestāžu abiturients, izturot LU Fonda rīkoto stipendiju konkursu.

 

LU Fonds piedāvā divu veidu stipendijas topošajiem pirmkursniekiem: stipendija "Ceļamaize" domāta 12.klašu absolventiem, kam ir izcilas sekmes mācībās un augsti sasniegumi gan mācībās, gan citās aktivitātēs ārpus mācību darba. Savukārt M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendija ir paredzēta 12.klašu skolēniem, topošajiem LU 1.kursa pamatstudiju programmu studentiem, kuriem ir labas sekmes mācībās un ir nepieciešams papildu materiālais nodrošinājums studijām un kuri ir aktīvi sabiedriskajā dzīvē.

 

Stipendiju ieguvēji 2014.gadā:

Stipendija "Ceļamaize": Dinija Jemeļjanova (Ilūkstes 1. vidusskola), Anna Vasiļevska (Liepājas pilsētas 12.vidusskola), Laura Laugale (Liepājas Raiņa 6. vidusskola), Klāvs Ozols (Valmieras Pārgaujas ģimnāzija), Anna Auzāne (Āgenskalna Valsts ģimnāzija), Kaspars Ābelnīca (Rīgas Valsts vācu ģimnāzija).

 

M. M. V. Petkevičs piemiņas stipendija: Jūlija Sprance (Krāslavas Valsts ģimnāzija), Alise Strazdiņa (Jēkabpils Valsts ģimnāzija), Dace Sproģe (Kuldīgas 2.vidusskola), Arta Sprice (Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola), Anda Batarāga (Rudzātu vidusskola), Annija Gobiņa (Mazsalacas vidusskola), Ivars Pričins (Rīgas 31.vidusskola), Laima Vasile (Ulbrokas vidusskola), Anete Eglīte (Zvejniekciema vidusskola), Laura Vizule (Smiltenes ģimnāzija), Rainers Eduards Strautiņš (Valmieras Valsts ģimnāzija), Sintija Maķevica (Valdemārpils vidusskola), Vilmārs Vesingi (Valkas ģimnāzija), Āris Pickainis (Valmieras Valsts ģimnāzija), Daiga Sondore (Varakļānu vidusskola).

 

Visu stipendiju ieguvēju kopējā vidējā svērtā atzīme ir 8,8 balles. Jaunieši ir novada un valsts olimpiāžu dalībnieki un laureāti, aktīvi sava novada, pilsētas un valsts patrioti, labprāt iesaistās savas skolas dzīvē, plāno un organizē pasākumus, brīvajā laikā aizraujas ar dažādiem vaļaspriekiem – dzied, dejo, spēlē sporta spēles utt. Stipendiju var izmantot gan mācību maksas, gan ikdienas tēriņu segšanai – dzīvošanas izdevumiem un sevis intelektuālai pilnveidei. Stipendijas LU pirmā kursa studentiem iespējams piešķirt, pateicoties mecenātu labvēlībai – jau ilgus gadus ar LU Fondu sadarbojas SIA „Arčers”, Anna Čakste Rollins un Latvijas korporāciju apvienības Tēvijas fonds. Minnas Matildes Vilhelmīnes Petkevičs piemiņas stipendijas tiek piešķirtas, pateicoties LU novēlētajam mecenātes mantojumam, no novēlētā nama apsaimniekošanas ienākumi tiek novirzīti stipendiju izmaksai.

 

M.M.V. Petkevičs piemiņas stipendiju ieguvis Valkas ģimnāzijas absolvents Vilmārs Vesingi.

 

Vilmāra interešu loks ir daudzpusīgs – piedalījies dažādās mācību priekšmetu olimpiādēs, dažādos individuālos un grupu konkursos ārpus skolas. Pārstāvējis skolu un pilsētu arī vairākos starptautiskos projektos Igaunijā, Latvijā, Polijā, Vācijā, Īrijā, Somijā, Čehijā un Krievijā. Labās un teicamās sekmes ļāvušas Vilmāram regulāri iegūt skolas mēneša stipendiju, kā arī Valkas novada gada teicamnieka stipendiju.

 

Izstrādātais zinātniski-pētnieciskais darbs „Pedeles upes krastu kultūrvēsturiskais mantojums Valkas pilsētas robežās” (kam papildus tika izveidota arī foto izstāde) ieguva atzinības rakstu valsts līmenī. Divus gadus pēc kārtas uzvarējis Valkas-Strenču-Smiltenes starpnovadu Latvijas un pasaules vēstures olimpiādē.

 

Jaunietis ir sabiedriski aktīvs – ne tikai pats piedalās, bet arī organizē un vada dažādus pasākumus gan skolā, gan pilsētā. Ir Valkas Jauniešu domes prezidents. Ilgus gadus darbojas Valkas 213.jaunsardzes vienībā, ilgstoši bijis iecelts arī par vienības komandieri, kuram tiek uzticēti visatbildīgākie pienākumi. Jaunietis ir patiess savas valsts patriots, savu nostāju aktīvi pauž klasē, skolā, novadā. Ļoti aktīvi veido un iesaistās Valkas ģimnāzijas patriotisko pasākumu veidošanā. Par aktivitāti skolā un pilsētā saņēmis „Valkas ģimnāzijas gada balvu 2013” kā „Gada aktīvists”, bija nominēts arī „Gada skolēna” apbalvojumam. Jau trīs gadus viņš dejo Valkas ģimnāzijas tautisko deju kolektīvā „Vendīgs”, līdzdarbojas arī skolas novadpētniecības pulciņa aktivitātēs.

 

Papildu informācija: www.fonds.lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.