23.01.2012
Mācāmies darot

2011.gada aprīlī biedrība „Latvijas Mazpulki” sadarbībā ar Šveices Lauku jaunatnes apvienību, Saldus novada pašvaldību un Ķekavas novada pašvaldību uzsāka īstenot vērienīgu projektu „Visu daru es ar prieku!”, kuru finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai. Dažādām aktivitātēm pusotra gada garumā finansējumu piešķīris Latvijas Sabiedrības integrācijas fonds ar Latvijas- Šveices sadarbības programmas „NVO fonds” atbalstu. Projekta vispārējais mērķis ir veicināt Latvijas mazpulku un vietējo pašvaldību ieguldījumu ekonomisko un sociālo atšķirību samazināšanā laukos, kur iedzīvotāji, īpaši jaunieši, pakļauti sociālās atstumtības un nabadzības riskam. Projekts konkrēti atbalsta mazpulku vadītāju un skolotāju – senioru sadarbību ar bērniem un jauniešiem Projekta sākumā, aizvadītā gada 2.-5.maijā 14 dažāda vecuma aktīvistu grupa no mazpulkiem kopā ar atbalstošo pašvaldību pārstāvjiem devās pieredzes apmaiņas vizītē pie Šveices Lauku jaunatnes apvienības, lai iepazītos ar Šveices NVO darbību sociālās atstumtības mazināšanā bērnu, jauniešu un senioru vidū. Pēc tam piecu pieredzes bagātu mazpulku vadītāju - senioru grupa izstrādāja apmācības programmu divpadsmit mēnešiem 9 -18 gadus veciem bērniem un jauniešiem, iekļaujot tajā dzīves un darba prasmju apguvi. Izstrādātā apmācības programma ar nosaukumu „Visu daru es ar prieku!” līdz 2012.gada septembrim tiek īstenota 30 pagastos un mazpilsētās Latvijā, iesaistot tajā ap 360 dažāda vecuma bērnus un jauniešus un 30 seniorus. Arī Valkas novada dome atbalsta projektu, un no Valkas novada tajā iesaistījušies Valkas un Kārķu mazpulki un 3 seniori - Vallija Ābele, Jānis Lečmanis, Silvija Dorša. Augustā un janvārī  seniori tikās semināros, kuros saņēma metodisko palīdzību, dalījās projektā gūtajā pieredzē, pārdomās, izteica priekšlikumus. Saņemts bagātīgs materiālu klāsts nodarbībām. Sadarbībā ar Ķekavas un Saldus novadu jaunatnes lietu konsultatīvajām padomēm tiek izstrādāta un aprobēta vietējās pašvaldības un mazpulka sadarbības paraugprogramma bērnu un jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai. Ar to tiks iepazīstināti arī citu pašvaldību jaunatnes darba speciālisti, un tā noderēs efektīva jaunatnes darba plānošanai jebkurā pašvaldībā Projekta rezultātā 30 seniori būs īstenojuši apmācības programmu, gūstot pārliecību, ka viņi pēc aiziešanas pensijā ir vajadzīgi sabiedrībai, savukārt bērni un jaunieši būs guvuši jaunu pieredzi dzīves problēmu risināšanai un jaunas iemaņas.

 

* * *

 Valkas mazpulks kopš septembra darbojas ne tikai Valkā, BJC „Mice”. Projektam pateicoties, izveidojusies otra - Valkas pagasta Lugažu ciema bērnu un pusaudžu grupa, kuras nodarbībām atvēlēta telpa saieta namā „Lugažu muiža”. Taču mēs, protams, tiekamies arī kopīgos pasākumos. Kā mazpulka vadītājas palīgs projektā ir iesaistījies Jānis Lečmanis. Kopš septembra mazpulcēni krietni pastrādājuši, jo mums patiešām patīk īstenot mazpulku darbības pamatprincipu – mācīties darot. Septembrī Valkas un Vijciema vecākie mazpulcēni un Valkas ģimnāzijas 8.klase devās pārgājienā „Zelta rudens mežā”, kura sagatavošanā lielu darbu ieguldīja mūsu mazpulka priekšniece Anete Ģērmane. Nodarbībās apgleznotas krūzītes, apdrukāti auduma maisiņi, iekārtoti stendi mazpulku telpās. Valkā 22.oktobrī notika Ziemeļvidzemes mazpulku Rudens forums. Tā Tirgus placī mūsu mazpulks organizēja loteriju, kurā visas balvas, ar izdomu apdarinot vienkāršas un otrreiz izmantojamas lietas, bija pašu darinātas: stikla svečturīši un vāzītes, filca nozīmītes, rakstāmlietu trauciņi, foto rāmīši, puķu podu un logu dekori, trauku paliktņi, marmorētas sveces, koka rotaļlietas. Novembrī atzīmējām Latvijas Mazpulku 82.dzimšanas dienu un piedalījāmies BJC „Mice” Latvijas valsts svētku sarīkojumā. Adventes laiks pagāja, labu domājot un labu darot. Lugažu grupa gatavoja Adventes vainadziņus, dekorus, apsveikuma kartes. Valkas grupas mazpulcēni piedalījās BJC „Mice” floristikas plenērā „Ziemassvētku ziedēšana”, pirms tam darinot balvas plenēra loterijai „Egles rota”, devās ciemos pie bērnu folkloras kopas „Vainadziņš”, lai kopīgi mācītos, kā Ziemassvētkus svin tautiskās tradīcijās. Mazpulcēni izteica vēlmi iepriecināt Valkas sociālās aprūpes nama iemītniekus. Tika izgatavots un veco ļaužu mītnei nogādāts Adventes vainags, bet otrajā Adventē kopā ar Valkas pagasta pārvaldes un saieta nama „Lugažu muiža” ļaudīm vecākie mazpulcēni viesojās aprūpes namā. Koncertēja Lolitas Mednes vadītais stīgu ansamblis, muzikantu grupas „Vecie turnavieši” spēlētajām melodijām visi varēja dziedāt līdzi. Pagasta pārvalde bija sarūpējusi cienastu un egli. Mazpulcēni, izgatavojuši eglīšu rotājumus, palīdzēja sirmgalvjiem ierakstīt tajos svētku novēlējumus un iekārt eglītē un dāvināja pašu gatavotas Ziemassvētku apsveikuma kartiņas, kuras viņi var kādam nosūtīt. Alberta koledžas studente Monta Sīmane sadarbībā ar žurnāla „Ražots Latvija” redakciju bija sarūpējusi centra ļaudīm pirmās Ziemassvētku dāvanas. Pusaudžus neatstāja vienaldzīgus tas, cik aizkustināti par šo pievakari bija vecie ļaudis, un vēlas viņus apciemot vēl. Pirms ceturtās Adventes grupa mazpulcēnu kopā ar pagasta pārvaldes, saieta nama, SIA Epata Studio ļaudīm, Valkas jauniešu domes meitenēm un Montu, kura arī šoreiz līdzi veda bagātu dāvanu maisu no žurnāla „Ražots Latvijā” redakcijas, devās uz novada bērnu namu Ērģemē, lai, dziedot, darinot egles rotas, spēlējot spēles un piedaloties jautrā fotosesijā, kopā pavadītu novakari un ar pašu darinātām dāvaniņām apsveiktu bērnus un darbiniekus tuvojošos svētkos. Lugažu grupas dalībnieki apmeklē arī teātra nodarbības saieta namā, piedalījās pagasta Talantu šovā  un sagatavoja izrādi pagasta bērnu Ziemassvētku eglītei. Pateicoties labvēļu Ineses Semjonovas, Māras Bondares Petersenas, Venta Zālīša atbalstam un pagasta pārvaldei par atvēlēto transportu, mazpulcēniem bija iespēja Igaunijā, Monistes Lauku muzejā piedalīties programmā „Ziemassvētki Rūķu ciemā”.               Mūsu šīgada pirmie darbi veltīti Gaismai: dažādās tehnikās darinām svečturus, top dekori „Sniega oga”, gatavojamies lampu un sveču mākslinieciskai apdarināšanai. Kad rokas aizņemtas darbos, vienlaikus varam pārrunāt sev svarīgas un interesējošas tēmas, uzdot jautājumus un meklēt atbildes. Galvās rosās domas par 2012.gada darbiem. Jau gaidām jūniju, kad projekta dalībnieki no Vidzemes tiksies nometnē Kārķos. Projektu vidzemnieki noslēgs septembrī Pļaujas svētkos Ates muzejā.   Informāciju sagatavoja Ilze Kļava, projekta vadītāja, Silvija Dorša, Valkas mazpulka vadītāja, projekta dalībniece                          

Mācāmies darot
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.