08.04.2021
Mācību process Valkas novadā no 12. aprīļa

7.aprīlī epidemioloģiski drošo pašvaldību sarakstā vietu saglabā Valkas novads. Tas nozīmē, ka novada skolās no 12.aprīļa turpināsies klātienes mācības 1.-4.klases skolēniem un mācības klātienē uzsāks 5.-6.klases un arī 12.klases skolēni. Pārējiem 7.-11.klases skolēniem būs atļautas klātienes mācības pēc rotācijas principa jeb vienu vai divas dienas nedēļā tā, lai vienlaicīgi nebūtu skolā visas klases. Pārējā laikā turpināsies attālinātās mācības.

 

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā Ausekļa ielā mācīsies 1.-4.klašu skolēni (11 klases, 225 skolēns). Kad sākumskolēniem beigsies stundas, pēcpusdienā klātienē 1 vai 2 dienas mācīsies 7.klases. Raiņa ielā mācīsies 5.-6. klašu skolēni (5 klases, 113 skolēni), arī 12.klases 28 skolēni. Ģimnāzijā ir plānots, ka 5.-6.klases un 12.klases skolēniem viena diena nedēļā būs jāmācās attālināti, lai dotu iespēju šajā laikā skolā klātienē uz maiņām atrasties 8.-11.klases skolēniem.  Skolā būs jāievēro epidemioloģiskie  noteikumi - visiem jānēsā sejas maskas, jānodala klašu darbības plūsmas, starpbrīži un pusdienas notiks atsevišķi katrai klašu grupai. Skolas darbinieki  tiks testēti ik nedēļu, 12.klases skolēni tiks testēti, uzsākot mācības.

 

Ērģemes pamatskolā klātienē katru dienu mācīsies 1.-6.klase, savukārt 7.-9.klases pēc rotācijas principa.

 

Vijciema sākumskolā visi 1.-6.klases skolēni mācīsies katru dienu klātienē.

 

No 12.aprīļa turpinās darboties skolēnu pārvadājumi. Mācību stundu sākums 1. – 6.kl. būs pulksten 8.30, un no rīta skolēni tiks nogādāti savās skolās atbilstoši katram maršrutam. Par precīziem maršrutiem skolēni tiks informēti eklasē.

 

No 12.aprīļa novadā ir atļautas arī klātienes interešu izglītības nodarbības ārtelpā. Atkarībā no laika apstākļiem pulciņu vadītāji organizēs šīs ārtelpu nodarbības.

 

Mākslas un mūzikas skolai nav izmaiņu mācību procesa organizēšanā - mācības attālināti, skolas beidzējiem iespēja izmantot klātienes individuālās nodarbības.

 

Sporta skola turpina treniņu nodarbības iepriekšējā režīmā - mazās grupās, ārtelpā.

 

Valkas novada pirmsskolas grupas turpina darbu ierastajā režīmā.

 

Mācību gada noslēgums 1.-11.klasei ir noteikts 31.maijā.

 

9.klases skolēniem nebūs jākārto noslēguma eksāmeni, bet ir paredzēti obligātie diagnosticējošie darbi – latviešu valodā 27.aprīlī (mutvārdu daļa no 13.aprīļa līdz 29.aprīlim) un matemātikā 29.aprīlī. Skolas var organizēt citus darbus. Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija izvēlējusies svešvalodu 13.aprīlī. Ērģemes pamatskola visus darbus - svešvalodu 13.aprīlī, Latvijas vēsturi 15.aprīlī, dabaszinības 20.aprīlī. Diagnosticējošo darbu vērtējums neietekmēs gala vērtējumu, sekmju izrakstā tiks izlikts mācību priekšmetu gada vērtējums. Skolas beigšanas dokumentu 9.klases skolēni saņems no  11.jūnija.

 

12.klases skolēniem klātienē veicami trīs obligātie valsts pārbaudījumi – svešvaloda (angļu valoda 11.maijā,  krievu valoda 13.maijā), latviešu valoda 18.maijā, matemātika 21.maijā. Izglītojamie var izvēlēties kārtot citus eksāmenus – Latvijas un pasaules vēsture 24.maijā, ķīmija 26.maijā, fizika 28.maijā, bioloģija 1.jūnijā, informātika 3.jūnijā, ģeogrāfija 7.jūnijā, ekonomika 9.jūnijā. Mācību gads 12.klasei beigsies 18.jūnijā, sertifikāti par centralizēto eksāmenu vērtējumu būs 30.jūnijā.

 

Aicinām vecākus būt saprotošus - drošības prasības ir ļoti stingras,  tāpēc lielas pūles tiek ieguldītas pareizā un epidemioloģiski drošā mācību organizācijā. Situācijai mainoties un sekojot SPKC norādījumiem, iespējamas arī izmaiņas gan stundu norisē, gan ēdināšanā un skolēnu pārvadājumos.  Klašu audzinātāji centīsies par visu iespējami ātri un precīzi informēt.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Rolands Rastaks,

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.