16.10.2012
Mākslas plenēra „Kas ir Nipernādijs“ laikā tapušo dabas gleznojumu izstāde

Līdz oktobra beigām Valkas Mākslas skolas izstāžu zālē (Valkā, Beverīnas ielā 5) aplūkojama mākslas plenēra „Kas ir Nipernādijs“ laikā tapušo dabas gleznojumu izstāde. Plenērs, laikā no 27.līdz 31.augustam, norisinājās projekta „Valkas mākslas skolas kā kopīga pārrobežu kultūrizglītības centra attīstība” (Art School „Walk”) ietvaros.

 

Mākslas plenērā 44 bērni un jaunieši no abām dvīņu pilsētām – Valkas un Valgas, kopā ar skolotājiem iepazina gan Igaunijas skaistākās vietas, gan arī Latvijas dabas skaistumu. Valgā ekskursija sākās parkā pie Nipernādija skulptūras, pēc tam audzēkņi devas iepazīties ar Augusta Gailīša dzimtajām mājām Sangastē, pusdienoja pie Svētavota ezera un iepazinās ar cinīšu vīriņiem Pokumaa zemē. Savukārt Latvijā plenēra dalībnieki iepazinās ar brāļu Kaudzīšu atstāto mantojumu Vecpiebalgā un veidoja dabas skices pie Alauksta ezera. Kopīgajās ekskursijās tapa fotogrāfijas un dabas skicējumi, kas pēc tam ieguva lielformāta veidolu. Mākslas plenēra dalībnieku veikums septembrī bija apskatāms Valgas kultūras centra izstāžu zālē, bet tagad tas ir atceļojis uz Valkas Mākslas skolu.

 

Svilpodams un trallinādams Toms gāja pa putekļaino lielceļu. Naktis viņš pavadīja mežos, ezeru krastos vai upes līčos, bet līdz ar saules lēktu nobradāja ugunskuru, izspārdīja kvēlošās pagales un gāja atkal tālāk. Viņam nebija ne steigas, ne mērķa viņš bija drusku savādnieks. Bieži apstājās, noreibis no mainīgajām ainavām, klausījās putnu čivināšanā, pats laimīgs un priecīgs. Dažreiz apstājās kāda ezera krastā un, zālē iegūlies, stundām raudzījās baltajos mākoņos augstu zilgmē... /Augusts Gailits „Toms Nipernādijs”/

 

Projekta „Art School „Walk”” īstenošanas laiks ir no 2012.gada 1.marta līdz 2013.gada 31.augustam un tā vadošais partneris ir Valkas novada dome. Kā partneris projektā darbojas Valgas pilsētas valde.Projektu īsteno Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2007 – 2013 ietvaros. Kopējais projekta budžets ir 144 035 EUR, no kura Igaunijas – Latvijas programmas finansējums ir 122 430 EUR. Valkas novada domes līdzfinansējums veido 15%, no kuriem 5% ir valsts budžeta dotācija.

Igaunijas-Latvijas programmas projekts Nr.EU41720 „Art SchoolWalk” Papildus informācija Valkas mākslas skolas pedagoģe Daiga Soloveiko, 64724078

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.