09.04.2014
Manas domas tik lielas kā somas

Izstāde ar šādu nosaukumu jau otro mācību gadu tiek organizēta Valkas novada Bērnu un jauniešu centrā „Mice”. Tās mērķis ir parādīt, cik daudzveidīgi un interesanti strādā Valkas novada vispārizglītojošo skolu un interešu izglītības pulciņu pedagogi un skolēni. Izstādes rīkotājiem ir atsaukušies 22 novada pedagogi, atlasot pāri par 100 labākos skolēnu darbus, kas tapuši šajā mācību gadā. Pedagogi un skolēni pārstāv piecas izglītības iestādes – Valkas, Ērģemes, Ozolu, Vijciema pamatskolas un Valkas novada BJC „Mice”. Darbi priecē gan ar savu izdomu, gan tehniku daudzveidību, gan kvalitāti. Reizē ar šo izstādi tiks eksponēti jauno mākslinieku darbi, kas tika gatavoti kādai īpašai izstādei, kuru organizē Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs un kura noslēguma kārta notiks maijā, Alūksnē. Tie ir darbi konkursam „Trejdeviņas saules lec”. Šī vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa mērķis bija iepazīt saules tēmu Eiropas kultūrā. Lai kaut nedaudz tiktu iepazītas visas Eiropas valstis, tika nolemts, ka novadi izlozē valstis, kuras pēta katrs novads. Valkas novads izlozēja Grieķiju, Kipru, Maltu, Bulgāriju, Rumāniju. Konkursam atsaucās tikai četri pedagogi un viņu skolēni - Valkas pamatskolas skolotāja Diāna Kuplā, Vijciema pamatskolas skolotāja Anita Lotiņa un Ērģemes pamatskolas skolotāji Gunta Pavārnieka un Andrejs Simonovičs. Paldies visiem pedagogiem, paldies jaunajiem māksliniekiem par ieguldīto darbu un jaukajiem mākslas darbiem teiksim izstāžu atklāšanā. Tā kopā ar radošo darbnīcu notiks piektdien, 11. aprīlī plkst.14.00. Kā parasti, bērnus un pedagogus, kuri ir pieteikušies uz izstādes atklāšanu un radošajām darbnīcām, gaida pārsteigums. Šoreiz tā būs dāvana no Valkas novada BJC „Mice” 5. – 7. klašu teātra pulciņa audzēkņiem (režisore Egita Kačevska) - izrāde „Dulla diena”.

 

Aicinām apmeklēt izstādi visus interesentus! Vita Kalvāne, Valkas novada BJC „Mice” direktore

domas ka somas
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.