08.03.2013
Mazpulki iepazīst vidi

6.martā, pēc garās ziemas, uz tikšanos Valkas novada BJC „Mice” bija sabraukuši gan lieli, gan mazi mazpulcēni no Valkas un Smiltenes novadiem. Šajā dienā ikviens mazpulka dalībnieks, klausoties Dabas aizsardzības pārvaldes vides inspektora Jāņa Pērles stāstījumā, varēja no jauna iepazīt putnu dzīvi, jo strauji tuvojoties pavasarim, putnu pētniecība kļūst īpaši aktuāla. Mazpulcēni zina, ka gājputniem atgriežoties ir nepieciešamas savas mājas, tāpēc visi, kam rūp turpmākā putnu dzīve, varēja ķerties pie putnu būru darināšanas. Šoreiz čaklākais no visiem izrādījās Sandis Krastiņš no Kārķu pamatskolas. Viņa projektētais un pašgatavotais putnu būris turpmāk savus jaunos saimniekus gaidīs Valkas novada Lugažu muižas senajā parkā. Kamēr gājputni vēl mēro tālo ceļu šurp, sarīkojuma dalībnieki radošajās darbnīcās gatavoja katrs savu „laimes putnu”. Katru gadu Valsts izglītības satura centrs visas izglītības iestādes aicina piedalīties vides pētnieku forumā „Skolēni eksperimentē”un vides izziņas spēļu konkursā „Iepazīsti vidi!”. Mūsu novadā aktīvākie spēļu izgudrotāji ir tieši mazpulcēni, tāpēc šajā tikšanās reizē tika spēlētas arī spēles, kuras vienoja kopīga tēma „Latvijas aizsargājamās dabas teritorijas”. Atzinīgus vārdus no Dabas aizsardzības pārvaldes vides inspektores Rūtas Zepas  izpelnījās pilnīgi visi, kas bija ieguldījuši lielu darbu spēļu veidošanā. Ērģemes 687. mazpulks (vadītāja Inta Skrastiņa) visus iepriecināja gan ar spēles vizuālo noformējumu, gan izzinošo materiālu. Palsmanes 233. mazpulks (vadītāja Inita Biķe) šajā tikšanās reizē skatītājiem piedāvāja izspēlēt veselas 3 spēles. Kārķu pamatskolas komanda (vadītāja Ģertrūde Ābele) ar spēli „Zini un sargā” ļāva tuvāk iepazīt aizsargājamās dabas teritorijas visā Latvijā. Nopietni konkursam bija gatavojušies 11.Valkas mazpulka (vadītāja Silvija Dorša) dalībnieki. Ja kādam ir vēlēšanās iepazīties ar Ziemeļgaujas dabas bagātībām, kuras var ieraudzīt Valkas novada zemnieku saimniecības „Vekši” dabas takā, droši var to darīt sazinoties ar spēles veidotājiem. Patīkami, ka pēc ilgāka laika konkursam tika pieteikts arī viens eksperiments. Kārķu pamatskolas 6. klases skolnieks Edgars Skrastiņš bija sagatavojis eksperimentu „Statiskā elektrība”. Ne tikai jauniem iespaidiem un zināšanām bagāta izvērtās šī diena. Sarīkojuma noslēgumā visus tā dalībniekus iepriecināja Kārķu mazpulcēnu muzikālais priekšnesums, bet jautrā dejas solī visus iesaistīja atraktīvās pasākuma vadītājas Anete Ģērmane, Karīna Dorša un Angelīna Levicka no 11. Valkas mazpulka.

 

Inese Lečmane, Valkas novada BJC „Mice” metodiķe

Vides spēles 2013 BJC MICE
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.