03.01.2013
Metodiskā diena Valkas pamatskolā

Valkas novada pedagogi 3.janvārī pulcējās Valkas pamatskolā, lai iepazītos ar kolēģu pieredzi mūsdienīgu mācību metožu izmantošanā. Pasākumu atklāja  direktore Nadežda Možarova un Izglītības pārvaldes vadītāja Dzintra Auzāne. Visi pedagogi noklausījās Sorosa fonda-  Latvija iniciatīvas " Pārmaiņu iespēja skolām" vadītājas Aijas Tūnas lekciju "Mūsdienīga skola. Ko tas nozīmē". Pēc tam sekoja nodarbības "IKT pielietojama iespējas mācību stundās". Valkas pamatskolas skolotāji rādīja datora, projektora, interaktīvās tāfeles un citu modernu ierīču, kā arī digitālu mācību un tīmekļa resursu izmantošanas iespējas. Kopā notika 6 stundas, šoreiz skolēnu lomā iejutās citi skolotāji un katram bija iespēja izvēlēties divas stundas: Matemātika 2.kl. skolotāja Svetlana Švabe Dabaszinības 3.kl., tēma Kosmoss, skolotāja Evelīna Miftakova Literatūra 5.kl., skolotāja Aiga Dālberga Latvijas vēsture 6.kl., tēma Ledus laikmets, skolotāja Ingrīda Sebre Bioloģija 8.kl., tēma Kukaiņu iedalījums, skolotāja Baiba Magone Fizika 8.kl., tēma Gaismas laušana, skolotāja Ineta Šmite Pēcpusdienā notika dažu metodisko apvienību sanāksmes. Pirms tam līdzīgi metodiskie pasākumi notika Ērģemes un Vijciema pamatskolā. 14.novembrī  Ērģemes pamatskolā  skolotāja Ilze Vehi rādīja interaktīvās tāfeles izmantošanu angļu valodas stundā. Skolotāja Agija Reiniece ķīmijas stundā rādīja  kā var  izmantot interaktīvās tāfeles programmatūru uz parasta datora un projektora. 4.decembrī Vijciema pamatskolā bija iespēja vērot, ka arī skolēni prot izmantot interaktīvo tāfeli.  Skolotāja Jana Matuka rādīja  stundu 2.klasē, kurā, atkārtojot tēmu par putniem ziemā, skolēni  saistīja kopā dabaszinību un latviešu valodas zināšanas. Ķīmijas stundu rādīja skolotāja Anita Vilgute. Paldies skolotājām par par uzdrīkstēšanos rādīt savu pieredzi. Skolās redzētais vieš cerību, ka iegādātās tehnoloģijas un digitālie materiāli arī turpmāk tiks izmantoti mācību procesā. Tas nozīmē, ka mūsdienīga skola ir arī Valkas novadā. Pavisam drīz ar savu pieredzi IKT izmantošanā rādīs Kārķu pamatskolas skolotāji.

 

Informāciju sagatavoja Izglītības pārvaldes vadītājas vietnieks Rolands Rastaks

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.