26.09.2012
Noslēdzies viens no ESF projektiem skolotājiem

Jau trīs gadus Latvijas skolotājiem bija iespēja ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” piešķirto finansējumu izmantot savas konkurētspējas celšanai. Kopējais Valkas novadam piešķirtais finansējums bija 62 374 LVL. Finansējumu pedagogi varēja izmantot trīs aktivitātēs. 1.aktivitāte – mācīties kursos un iegūt sertifikātu citā, ar pedagoģiju nesaistītā specialitātē. 2.aktivitāte – mācīties kursos un iegūt sertifikātu citā pedagoģiskā specialitātē. 3.aktivitāte – mācīties novērtēt savu pedagoga kvalitāti un projekta ietvaros saņemt kādu no pedagoga kvalitātes novērtēšanas pakāpēm. Mācības kursos, kā iespēju palielināt savu konkurētspēju, izmantoja 40 pedagogi. No tiem 29 apguva speciālā pedagoga kvalifikāciju, 5 sākumskolas skolotāji ieguva tiesības mācīt sestajā un septītajā klasē, 1 – mācīt kulturoloģiju vidusskolā, 1 – koriģējošo vingrošanu sākumskolā, 1 – informātiku pamatskolā un 1 – mācīt pirmsskolēnus. Pedagogiem, kuriem ir ļoti mazs stundu skaits, projekts deva iespēju mācīties kursos ar pedagoģiju nesaistītā specialitātē, lai pēc kursu pabeigšanas varētu strādāt ar pedagoģiju nesaistītā specialitātē. Šo iespēju izmantoja 2 skolotājas, no kurām viena vairs nestrādā skolā. 3.aktivitāte – pedagogu kvalitātes novērtēšanas pakāpes sākotnēji bija tikai projekta sastāvdaļa, bet pēdējā gadā izauga par reālu sistēmu, kas dod iespēju 4.un 5.kvalitātes novērtēšanas pakāpes pedagogam saņemt piemaksu pie algas. Lai iegūtu noteiktu kvalitātes novērtēšanas pakāpi (no 1 – 5), pedagogs pieteicās novērtēšanai, veidoja dokumentu mapi „portfolio” kā pierādījumu savai darba sistēmai, rakstīja pašvērtējumu, kurā uzsvēra pedagoģiskās veiksmes un tālākos darbības virzienus. Ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu apstiprināta komisija vērtēja vismaz trīs pedagoga pasniegtās mācību stundas. Sasummējot visus punktus, pedagogam tika piešķirta vai netika piešķirta noteikta pedagoga kvalitātes novērtēšanas pakāpe. Uz dažādām kvalitātes pakāpēm tika novērtēti 90 Valkas novada pedagogi. 1.pakāpi saņēma 1 pedagogs, 2.pakāpi – 28 pedagogi, 3.pakāpi – 55 pedagogi, 4.pakāpi – 2 pedagogi. Četriem pedagogiem pakāpe, uz kuru viņi pretendēja, netika nepiešķirta. Uz piekto pakāpi netika saņemts neviena pedagoga iesniegums. Projekts ir noslēdzies. Apmēram puse no Valkas novada pedagogiem ir ieguvuši kvalitātes pakāpi. Turpmākajā mācību gada laikā arī pārējiem pedagogiem būs iespēja novērtēt sevi un saņemt kvalitātes novērtēšanas pakāpi. Gaidīsim jaunus projektus, kas mums dotu jaunas iespējas un sasniegumus!

 

Valkas novada Izglītības pārvaldes speciāliste, projekta koordinatore Valkas un Strenču novados Ramona Lapiņa, 29379355

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.