25.05.2021
Aicina izvirzīt pretendentus 2021. gada Jāņa Cimzes balvai

Valkas novadā ik gadu pedagogiem piešķir Jāņa Cimzes balvu par ievērojamu un ilggadēju ieguldījumu talantīgo skolēnu apzināšanā un izglītošanā, kā arī skolēnu zinātniskās pētniecības darba vadīšanā un/vai organizēšanā. Balvu var pasniegt arī par īpašu pedagoģisko darbību citās izglītības jomās.

 

Pirmo balvu saņēma angļu valodas skolotāja Ingrīda Hedemarka 2014. gadā. Līdz 2021. gadam balvu ir saņēmušas 7 pedagoģes. Jāņa Cimzes balvu vienai un tai pašai personai atkārtoti nepiešķir.

 

Līdz 20. jūnijam izglītības iestādes vai personas var izvirzīt pretendentu 2021. gada Jāņa Cimzes balvai. Pieteikumā jānorāda informācija par pretendenta ieguldījumu, konkrētus skolēnu sasniegumus vai publikāciju sarakstu vai organizatorisko aktivitāšu sarakstu atbilstoši Valkas novada domes pieņemtajam Jāņa Cimzes balvas nolikumam. Pieteikumu rakstiskā veidā iesniegt Beverīnas ielā 3, Valkā. Balvu plānots pasniegt 25.augustā Cimzes rudens lasījumu pasākumā.

 

Jāņa Cimzes Balvas nolikums

 

 

Informāciju sagatavoja:

Rolands Rastaks,

Valkas novada domes

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.