25.01.2017
Mācību jomu koordinatori

Mācību jomu koordinatori

2021./2022. mācību gadā

Joma/ Vadītājs

Mācību priekšmets

Pedagogs

Skola

Valodas

Ruta Kriviņa

Latviešu valoda

Ruta Kriviņa

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

Angļu valoda

Ingrīda Hedemarka

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

Krievu valoda

Ingrīda Vabale

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

Matemātika

Irina Ziemiņa,

Matemātika

Irina Ziemiņa,

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

Dabaszinātnes

Baiba Magone

Dabaszinības

Baiba Magone

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

Bioloģija

Baiba Magone

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

Fizika

Valdis Jerums

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

Ķīmija

Juris Vaivads

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

Ģeogrāfija

Guntra Gaidlazda

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

Kultūras izpratne un pašizpausme mākslās

Ināra Vītola

Literatūra

Ruta Kriviņa

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

Mūzika

Ināra Vītola

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

Vizuālā māksla

Iveta Arone

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

Teātra māksla

Līga Šnuka

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

Sociālā un pilsoniskā joma

Vineta Skutāne

Vēsture

Vineta Skutāne

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

Sociālās zinības

V.Skutāne, G.Gaidlazda

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

Veselība un fiziskās aktivitātes

Vēsma Selga

Sports

Vēsma Selga

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

Tehnoloģijas

Inta Krieviņa

Dizains un tehnoloģijas 1.-9.kl.

 

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

Inženierzinību pamati 7.-9.kl.

Inta Krieviņa

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

Datorika 1.-3.;4.-9.kl

Inta Krieviņa

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

Sākumskola

Dace Januševska

Sākumskola

Dace Januševska

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

 

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas direktores vietniece G. Gindra t. 26217828, e-pasts: gunita[punkts]gindra[uz]valka[punkts]lv

 Valkas novada izglītības speciāliste R. Lapiņa t. 29379355, e - pasts:  ramona[punkts]lapina[uz]valka[punkts]lv 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.