03.01.2022
"PuMPuRS" Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā

 

 

 

 

 

 

Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

PuMPuRS (Nr.8.3.4.0/16/I/001)

 

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības.

 

2021./2022. m.g. Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija jau ceturto gadu iesaistījusies projekta PuMPuRS darbā. Sākoties Covid 19 pandēmijai, šis darbs skolā apsīka, bet pašlaik darbība atjaunojusies. Ir paplašinājusies projekta mērķgrupa – 5. -12.kl. skolēniem pievienojās 1. – 4.kl. skolēni un 2021. gada 1. semestrī projekta darbībā iesaistījās jau 21 skolotājs, kuri sniedza individuālas konsultācijas 54 skolēniem. Konsultācijas skolēni saņem mācību priekšmetos, kuros ir grūtības un izlaiduma klašu skolēniem varētu rasties problēmas sekmīgi nokārtot eksāmenus. Nepieciešamo psihoemocionālo atbalstu skolēniem sniedz skolas psiholoģe B. Leite un sociālā pedagoģe M.Dreijere.

 

 

Informāciju apkopoja Valkas novada izglītības speciāliste Ramona Lapiņa

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.