02.10.2017
Kursi bērnu tiesību aizsardzības jautājumos pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem

Valkas novada

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa organizē

kursus

Valkas novada pedagogiem un izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem

2017. gada 25. oktobrī

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā (Raiņa ielā 28a)

Plkst. 9.00 – 14.30

Tēma: Bērnu tiesību aizsardzība

Lektore Mg. psych. Ina Nagle, Valkas pilsētas PII “Pasaciņa” psiholoģe

Kursu saturs:

  • Bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pamatprincipi atbilstoši tiesību normām;
  • Bērnu drošība izglītības iestādē;
  • Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi;
  • Vardarbība pret bērnu, tās veidi, pazīmes, sekas;
  • Starpinstitucionālā sadarbība;
  • Efektīvas saskarsmes veidošanas principi ar dažādu vecumu un mērķgrupu bērniem.

Kursu dalībnieki saņems apliecības.

Grupa nokomplektēta

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.