03.05.2013
Pieņemšana valsts augstākā apbalvojuma saņēmējai Vallijai Ābelei

Otrdien, 7.maijā  plkst.15.00   Bērnu un jauniešu centrā “Mice” (Valkā, Semināra ielā 27) Valkas novada domes priekšsēdētājs Kārlis Albergs rīko pieņemšanu valsts augstākā apbalvojuma Atzinības krusta saņēmējai  - Kārķu pamatskolas direktorei Vallijai Ābelei. Ordeņu kapituls 2013.gada 3.aprīlī nolēma par nopelniem Latvijas valsts labā piešķirt Atzinības krustu  ilggadējai Valkas novada Kārķu pamatskolas direktorei Vallijai Ābelei. Valsts Prezidents apbalvojumu pasniegs Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienā — 4.maijā. Vallija Ābele Kārķu pamatskolā strādā no 1962.gada un no 1981.gadā iecelta par direktori. Direktore ir ieguldījusi lielu darbu, lai Kārķu pamatskolas skolēni,  absolventi  un pedagogi varētu lepoties ar savu skolu.  Skolā ir nodrošināta daudzpusīga skolēnu izglītošana un nodarbinātība no mācībām brīvajā laikā, un skolas darbība ir neatņemama pagasta dzīves sastāvdaļa. Atmodas laikā tika atjaunots 239. Kārķu Mazpulks. Skola aktīvi iesaistās dažādos projektos -  vairākus gadus skolā darbojas EKO klase, pie skolas ir iekopts augļu dārzs un bišu drava, katru gadu notiek Meža dienas. No 2008.gada J.Cimzes Valkas mūzikas skola Kārķos nodrošina profesionālās ievirzes programmas apguvi. 2010.gada janvārī pie skolas tika atklāts Sporta nams. Paveikto darbu sarakstu varētu turpināt un turpināt. Par savu darbu Vallija Ābele ir saņēmusi dažādus apbalvojumus kā skolotāja, direktore, mazpulku vadītāja, pagasta sabiedriska darbiniece. Pēdējie nozīmīgākie apbalvojumi: Kārķēnieši Valliju ir ieskaitījuši pagasta Dižsievu skaitā  – ar fotogrāfiju un krēslu pie dižvīru un dižsievu galda; Izglītības un zinātnes ministrijas  Gada balva 2008 par veiksmīgu un radošu darbu izglītības sistēmas pilnveidē, bērnu, jauniešu un pieaugušo izglītošanā, sadarbības nodrošināšanā ar vecākiem un sadarbības partneriem; Valkas novada Atzinības raksts 2010.gadā par ieguldīto darbu novada attīstībā, bērnu un jauniešu vispusīgā izglītošanā un audzināšanā. Mēs lepojamies, ka arvien darbīgā un atsaucīgā kolēģe Vallija Ābele ir novērtēta valsts līmenī un pievienojas to mūsu novadnieku saimei, kuri saņēmuši visaugstākos apbalvojumus.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.