25.05.2021
Lepojamies ar J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas audzēkņu sasniegumiem

Tuvojoties mācību gada beigām, vairāki J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas audzēkņi piedalījās attālināti organizētos konkursos. Visi dalībnieki uzrādījuši ļoti labu sniegumu un guvuši žūrijas komisijas ievērību.

 

X starptautiskajā mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkursā “Ozolnieki 2021” pūšaminstrumentu spēlē 1. vietu ieguva Edvards Zariņš, kuru pirmo gadu māca pedagoģe Zane Aišpure. Starptautiskajā jauno pianistu konkursā “Polifonija un es” Radvilišķos (Lietuva) 2.vietu ieguva Elīna Umanets (pedagogs Nadežda Taņicina), un 3.vietu ieguva Elvīra Umanets (pedagogs Nadežda Taņicina). IV Mazpilsētu un lauku Mūzikas skolu konkursā Ulbrokā Pūšaminstrumentu spēlē-flautas spēlē Atzinības rakstu ieguva Raimonds Stanka, bet Elza Zauska saņēma Pateicību (abu pedagogs Vivita Ose).

 

Maija otrajā pusē pedagogi izvērtējuši katra audzēkņa paveikto un iemācīto visa mācību gada garumā. Mācību gads ir bijis gana grūts un sarežģīts visādos veidos. Neskatoties uz dažiem atsevišķiem gadījumiem, esam noturējuši zināšanu latiņu atzīstami augstā līmenī un mums prieks un gandarījums par audzēkņu labām un izcilām sekmēm. Īpaši nopietni skolas nobeiguma pārbaudījumiem sagatavojušies 11 absolventi, tāpēc pārsvarā vērtējumi ir 8 līdz 10 ballēm. Pedagogu kolektīvs un direktore pēc veiksmīgās skolas akreditācijas ir apņēmības pilni turpināt mācīt mūsu bērniem iepazīt skaisto mūzikas pasauli, ievadīt instrumentu spēles un dziedāšanas prasmēs.

 

Katrā bērnā ir radošā dzirkstelīte un vēlme izaugt. Mācoties mūziku, bērni attīsta emocionālās un garīgās spējas, kas ir ļoti būtiski datorlaikmetā. Bērni apgūst prasmi koncentrēties, dalīt savu uzmanību, mācās būt pacietīgi un prast sevi parādīt. Šīs iemaņas vēlāk noderēs kā skolā, tā dzīvē. Šogad jaunu audzēkņu uzņemšanu organizēsim no 1. līdz 3. jūnijam pl.10.00 – 12.00 un 17.00 – 18.00

  • Pirmsskolas vecuma bērniem piedāvājam divu veidu sagatavošanas klases programmas.
  • 7 – 9 gadu vecus bērnus sagaida iespēja mācīties vijoles, flautas, saksofona, klarnetes, trompetes, kokles, akordeona un klavierspēli, skanīgo balsu īpašnieki aicināti uz kora klasi. Ja nepieciešams, pirms iestāšanās individuāli rīkosim konsultācijas. Tuvāka informācija J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā vai zvanīt direktorei L.Veinbergai 29356739

 

Informāciju sagatavoja:

Līga Veinberga,

J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktore

 

 

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.