12.05.2020
Mācību gada noslēgums Valkas Mākslas skolā

Valkas Mākslas skolā 2019./2020.mācību gads attālināti noslēgsies 29. maijā.

 

Vērtējumi mācību priekšmetos par otro pusgadu veidosies no visiem vērtējumiem klātienē un no attālinātā mācību procesa laikā veiktajiem darbiem.

 

Nedēļa no 18. līdz 22. maijam uzskatāma par pēdējo īsta darba nedēļu. Plenērs un mācību prakse notiks augustā.

 

Visu kursu audzēkņiem jānodod savi attālinātā mācību procesa laikā veiktie darbi skatēm un vērtējumam. Darbu nodošanas termiņš ir 25. maijs. Darbus Valkas Mākslas skolā var iesniegt arī ātrāk.

 

Liecības audzēkņiem tiks izsūtītas elektroniski, papīra formā tās varēs saņemt Valkas Mākslas skolā vēlāk jūnijā.

 

5.kursa audzēkņi savus noslēguma kontroldarbus un diplomdarbus pabeigs klātienē -individuāli un nelielās grupās pēc saskaņota grafika, sākot no 18. maija.

 

Valkas Mākslas skolas 5.kursa audzēkņi apliecības par profesionālās ievirzes izglītību saņems pēc 10. jūnija.  Pasākums notiks saskaņā ar valstī noteiktajiem pulcēšanās ierobežojumiem.

 

Izturību, sapratni, bet pāri visam – radošu darbu vēlot:

Sniedze Ragže,

Valkas Mākslas skolas direktore

 

 

Izmantotais attēls: Judītes Liepiņas glezna no Valkas Mākslas skolas izstādes “Bauda acīm un dvēselei”

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.