10.02.2012
Sacenšas labākie Vidzemes novada tautas dziesmu zinātāji

Šā gada 9. februārī Cēsu Bērnu un jauniešu centrā notika vēsturiskā Vidzemes novada latviešu tautasdziesmu dziedāšanas sacensības „Lakstīgala”. Valkas novadu šajā konkursā pārstāvēja Kārķu pamatskolas mazie dziedātāji. To, ka kārķēnieši ir latviešu tautasdziesmu zinātāji, viņi pierādīja konkursa pirmajā kārtā, kas pirms neilga laika notika Valkas muzejā. Uz „Lakstīgalas” konkursu Cēsīs bija ieradušies bērni un jaunieši no Alūksnes, Apes, Lielvārdes, Ogres, Ikšķiles, Kalsnavas, Liepupes, Jaunpiebalgas, Stalbes un Jaunlaicenes. Sacensības notika trijās vecuma grupās. Dalībnieki bija rūpīgi gatavojušies, bet kuri būs paši labākie un pārstāvēs vēsturisko Vidzemes novadu sacensībās Rīgā, tas bija jāizlemj žūrijai. Konkursa vērtēšanā piedalījās VISC mūzikas nodaļas vecākā referente Rita Platpere, visiem labi pazīstamā folkloras speciāliste Māra Mellēna un Cēsu mūzikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Ilga Šķendere. Kamēr pasākuma dalībnieki konkursa noslēgumā grieza jautrus dančus, žūrija cītīgi strādāja. Rezultātu paziņošanas brīdī prieks un lepnums par paveikto, iemirdzējās Kārķu pamatskolas 1 . – 4. klašu komandas dalībnieku un viņu skolotājas Lienes Skruodes acīs. Viņi savā vecuma grupā bija vieni no labākajiem, tāpēc šā gada 9. martā dosies uz konkursa finālu Rīgā. Mēs varam būt lepni, ka mūsu novadā ir tādi bērni, kas grib saglabāt mūsu senās latviešu tautas tradīcijas un goda vietā celt tautasdziesmu. Lai viņiem tas izdodas arī turpmāk!

 

Inese Lečmane Valkas novada BJC „Mice” izglītības metodiķe

Lakstīgala 2012
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.