19.04.2013
Sadanco Valkas un Strenču novadu skolēnu tautas deju kolektīvi

17. aprīlī Valkas kultūras namā notika Valkas un Strenču novadu vispārizglītojošo iestāžu tautas deju kolektīvu skate, kurā piedalījās deviņi kolektīvi – Valkas pamatskolas 1. – 2. un 3. – 4. klašu tautas deju kolektīvi „Vainadziņš” (vadītāja Skaidra Smeltere, koncertmeistare Tija Bērtiņa), Ērģemes pamatskolas pirmsskolas un sākumskolas tautas deju kolektīvs (vadītāja Olita Šauja), Ozolu pamatskolas tautas deju kolektīvs „Zīlēni” (vadītājas Inguna Kalniņa, Dzidra Švarte), Valkas ģimnāzijas tautas deju kolektīvs „Vendīgs” (vadītāja Silga Strazdiņa), Kārķu pamatskolas tautas deju kolektīvs (vadītāja Ineta Zute), Strenču novada vidusskolas Sedas filiāles krievu tautas deju kolektīvs (vadītāja Raja Vasiļjeva), Strenču novada vidusskolas 5. – 7. klašu un 9. – 10. klašu tautas deju kolektīvi (vadītāja Ineta Lezdiņa). Kolektīvu sniegumu vērtēja arī žūrija - Smiltenes novada tautas deju kolektīvu vadītāja un horeogrāfe Laura Reimane, pieredzes bagātā tautas deju kolektīvu vadītāja Skaidra Smeltere un Valkas novada Izglītības pārvaldes vadītājas vietnieks Rolands Rastaks. Ar savu vērīgo aci deju eksperti atzinīgi novērtēja kolektīvu māksliniecisko līmeni, kurš salīdzinoši ar iepriekšējo skati ir tikai audzis. To labi varēja redzēt arī vērtējumos. Pēc diviem gadiem notiks lielie skolēnu Deju svētki, tāpēc žūrija jau laikus ieteica kolektīvu vadītājiem padomāt par kolektīva vizuālo noformējumu – tautas tērpu un vajadzīgajiem aksesuāriem. Vēl tam ir laiks, lai varētu godam pārstāvēt savu novadu nākamajos svētkos. Valkas novada BJC „Mice” novēl visiem kolektīvu vadītājiem daudz enerģijas, izturības un vēlēšanās strādāt arī turpmāk un lai vairāk būtu to mirkļu, kas iepriecina un dod enerģiju realizēt jaunas ieceres !

 

Skolēnu tautas deju kolektīvu skates rezultāti

 

Nr. Kolektīvs Punkti Pakāpe
1. Valkas pamatskolas 1. – 2. kl. tautas deju kolektīvs „Vainadziņš”

45,7

I

2. Ērģemes pirmsskolas un sākumskolas tautas deju kolektīvs

40,8

I

3. Valkas pamatskolas 3. – 4. kl. tautas deju kolektīvs „Vainadziņš”

42,5

I

4. Ozolu pamatskolas tautas deju kolektīvs „Zīlēni”

42,5

I

5. Strenču novada vidusskolas Sedas filiāles krievu tautas deju kolektīvs

35

II

6. Strenču novada vidusskolas 5. – 7. kl. tautas deju kolektīvs

46,3

I

7. Kārķu pamatskolas tautas deju kolektīvs

37,6

II

8. Strenču novada vidusskolas 9. – 10. kl. tautas deju kolektīvs

49

I

9. Valkas ģimnāzijas tautas deju kolektīvs „Vendīgs”

46,8

I

 

Informāciju sagatavoja Valkas novada BJC „Mice” metodiķe Inese Lečmane

Valkas novada skolu deju skate 2013
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.