04.09.2013
SASKAŅA - izstāde Valgas Muzejā

SASKAŅA- Valkas Mākslas skolas  igauņu plūsmas 1.kursa audzēkņu un skolas absolventu darbu izstāde Valgas Muzejā   3. septembris līdz 5.oktobris. Dvīņu pilsētas Valkas-Valgas māksliniekus vieno sena un cieša sadarbība gan organizējot Mākslas dienu, gan arī citus kultūras pasākumus. Pēdējā pārrobežu sadarbības projekta „Art School Walk“ ietvaros pagājušā rudenī tika uzsākts patiesi aizraujošs eksperiments kultūras un izglītības jomā. Igauņu bērniem tika dota iespēja uzsākt izglītošanos igauņu valodā pēc kopīgas mākslas izglītības programmas „Vizuālā un plastiskā māksla“ ,kuras ietvaros mācības vada igauņu skolotāji. Licencētās profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmas apgūšanai nepieciešami 5 gadi, tajā ietverti zīmēšanas, gleznošanas, kompozīcijas, veidošanas, kokgriešanas un mākslas vēstures priekšmeti. Ir beidzies igauņu valodas kursa pirmais mācību gads Valkas Mākslas skolā. Divās grupās mācījās 18 jaunieši vecumā no 9-14 gadiem. Lai izrādītu savu prieku par veiksmīgo pārrobežu sadarbību un parādītu jaunas vērtības, kas rodas saskaroties dažādām kultūrām, nolēmām sagatavot izstādi Valgas Muzejā. Ar šo izstādi vēlamies arī vizualizēt trīs līmeņu mākslas izglītību, tāpēc ekspozīcijā redzami bērnu mākslas skolas pirmā kursa audzēkņu un absolventu darbi, kā arī viņu skolotāju studēšanas laikā tapušie darbi, apgūstot vidējo un augstāko mākslas izglītību. Te vienkopus izlikti jauniešu darbi, kuri tikai uzsāk savu mākslas ceļu, skolas absolventu darbi un varam ieskatīties arī laikā, kad viņu skolotāji pie saviem pedagogiem apguva visu to, kas pašlaik ir viņu mākslas arsenālā. Skolotāju Üllas un Jura gleznas un zīmējumi ir tapuši pirms 30 gadiem Tartu Mākslas skolā, Inari un Margi darbi radīti pirms piecpadsmit gadiem Igaunijas Mākslas akadēmijā. Ar saviem darbiem gribam iedvesmot skatītājus, iepazīstināt ar sevis izteikšanas iespējām izmantojot mākslas valodu. Izstādē SASKAŅA ir koncentrēti mūsu harmonijas meklējumi starp krāsām un formām, starp skolotājiem un audzēkņiem, starp skatītājiem un radītājiem, starp zināšanām, prasmēm un izteiksmes līdzekļiem, starp sevi un apkārtējo vidi, starp dažādām tautām. Stratēģiskā bagāža, lai Valkas-Valgas Mākslas skola izveidotos par kopīgu pārrobežu kultūrizglītības centru, mums ir, arī ambīcijas, lai spēcīgāk parādītos dvīņu pilsētas kultūras dzīvē un piedalītos tās vides veidošanā. Ceram, ka sadarbība turpināsies.

 

MARGI VEHI Valkas Mākslas skolas direktores vietniece mācību darbā

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.