13.01.2016
Skolēni tiek aicināti pieteikties zinātniski pētniecisko darbu konkursam

Vidzemes Augstskola (ViA) aicina Vidzemes reģiona vidējo izglītības iestāžu 10.–12. klašu skolēnus, kuri 2015./2016. mācību gadā ir veikuši pētījumu kādā no zinātnes nozarēm, piedalīties Vidzemes reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē – konkursā. Konference norisināsies 2016. gada 18. martā, darbi konkursam iesniedzami līdz 2016. gada 26. februārim plkst. 9.00.

 

Konkursa mērķis ir padziļināt skolēnu pētnieciskās darbības prasmes dabas, humanitāro, sociālo un inženierzinātņu nozarēs, iepazīstināt skolēnus ar mūsdienu zinātniski pētnieciskā darba tematiku un metodēm, iesaistot skolēnus tiešā pētījuma izstrādē, kā arī pilnveidot skolēnos prasmi patstāvīgai darbībai zinātniski pētniecisko darbu izstrādē.

 

Dalībai konkursā var iesniegt pētījumus, kas izstrādāti kādā no turpmāk minētajām zinātnes nozarēm: astronomija, bioloģija, cittautu valodniecība un ārzemju literatūras zinātne un vēsture, ekonomika, filozofija, fizika, informātika, kulturoloģija, latviešu literatūras zinātne un vēsture, latviešu valodniecība, matemātika, mākslas zinātne, pedagoģija, politoloģija, psiholoģija, socioloģija, tieslietas, veselības zinātne, vēsture (arī kultūrvēsturiskais mantojums), zemes zinātne (arī ekonomiskā ģeogrāfija), ķīmija, vides zinātne, inženierzinātnes.

 

Konferences dalībnieku vēlme piedalīties konkursā jāapliecina līdz 2016. gada 26. februārim plkst. 9.00. Lai pieteiktu darbus konkursam, izglītības iestādei jāaizpilda elektroniska pieteikuma anketa Vidzemes Augstskolas mājas lapā: http://www.va.lv/lv/content/vidzemes-regiona-szpd-konference

 

Visus iesniegtos darbus vērtēs ekspertu komisija. Labākie darbi tiks izvirzīti dalībai Vidzemes reģionālajā konferencē, kas norisināsies 2016. gada 18. martā Vidzemes Augstskolā. Labākie reģionālās konferences darbi iegūs tiesības piedalīties konferences trešajā posmā - valsts konferencē, kura no 2016. gada 22. aprīļa līdz 24. aprīlim notiks Rīgā.

 

Šogad Vidzemes Augstskola piešķirs speciālos apbalvojumus diviem starpdisciplināriem darbiem, kuros ir kā eksakto, tā humanitāri-sociālo zinātņu elementi. 10.-11. klases skolēns iegūs iespēju gada laikā apgūt jebkuru sev interesējošu un priekšzināšanām atbilstošu Vidzemes Augstskolas Atvērtās Universitātes studiju kursu, savukārt 12. klases skolēns - iespēju piedalīties Vidzemes Augstskolas organizētajā 2016. gada Baltijas Starptautiskajā vasaras skolā.

 

Ar Latvijas 40.Skolēnu zinātniskās konferences Vidzemes reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences nolikumu iespējams iepazīties: http://ztc.va.lv/upload/images/SZPD_Vidzemes_regiona_nolikums_2016.pdf

 

Papildu informācija:

Agnese Špūle

Mūžizglītības projektu vadītāja

E-pasts: agnese[punkts]spule[uz]va[punkts]lv

Tālruņi: 64207227, 28374150

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.