14.03.2014
Skolēni tiekas vides izziņas spēļu konkursā

 Iepazīsti vidi!

 

Ar šādu devīzi 12.martā Valkas novada Bērnu un jauniešu centrā „Mice” vides izziņas spēļu konkursā tikās skolēni no Valkas novada skolām un mazpulkiem, lai demonstrētu pašu izveidotās vides spēles.

 

Konkursa mērķis ir popularizēt vides izglītību skolēnu vidū, sekmēt skolēnu izpratni par vidi un tās problēmām, aktivizēt un paplašināt vides izglītības darbu izglītības iestādēs.

 

Piedaloties konkursā, dalībnieki rada paši savas izziņas spēles. Spēles var būt dažādas pēc formas – lomu spēles, galda spēles, imitācijas spēles, datorspēles, kustību spēles u.c., tomēr tām jābūt ar izziņas elementiem – dalībnieks to spēlējot, uzzina kaut ko jaunu par vidi.

 

2014.gada spēļu tēma ir „Enerģija”, lai sekmētu skolu jauniešos izpratnes rašanos par energoefektivitātes jautājumiem.

 

Pasākumā piedalījās AS „Latvenergo” Efektivitātes centra konsultants Andris Spīdāns, kas dalībniekiem stāstīja par elektroenerģijas ekonomēšanas veidiem mājsaimniecībās.

 

Šajā reizē savas vides spēles demonstrēja 11.Valkas mazpulka komanda (vadītāja Silvija Dorša) – ZAAO dambrete, Palsmanes 233. mazpulka komanda (vadītāja Inita Biķe), kuri sagatavoja 3 spēles dažādām vecuma grupām, Ērģemes 687. mazpulka komanda (vadītāja Inta Skrastiņa) – spēle „Ko tu zini par elektrību”. Pasākumā piedalījās arī Kārķu pamatskolas skolēni (skolotāja Ģertrūde Ābele) ar eksperimentu demonstrējumiem.

 

Pasākumā notika arī Valkas novada skolēnu pētniecisko darbu 5.konference, kurā šoreiz  piedalījās trīs pētnieki. Ērģemes pamatskolas 9.klases skolēns Ginters Vehi klausītājus iepazīstināja ar darbu „Jānis Cimze un Jāņa Cimzes skolotāju seminārs”. Kārķu pamatskolas 9.klases skolēns Viesturs Ābele runāja par medībām  „Mana pieredze medījamo dzīvnieku daudzveidības iepazīšanā medību saimniecībā Kārķi”. Ērģemes pamatskolas 9.klases skolniece Daina Kārkliņa pastāstīja par savu aizraušanos  „Jaunsardzes kustība Latvijā”. Pētniecisko darbu vērtēšanas komisija vienbalsīgi par labāko darba autori atzina un ar diplomu apbalvoja Dainu Kārkliņu.

 

Domāju, ka gandarījumu par BJC „Mice” pavadīto laiku guva visi klātesošie.

 

Valkas novada BJC „Mice” metodiķe Egita Kačevska

vide2014
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.