16.03.2015
Skolu audzēkņus aicina piedalīties projektā

Latvijas Zaļajam punktam šogad aprit 15 gadu, un kopš saviem darbības pirmsākumiem tas  būtisku vērību pievērsis darbam ar skolēniem un studentiem, izvirzot tādus mērķus kā  paaugstināt skolēnu zināšanu līmeni ekoloģijas jautājumos, radīt spēcīgāku atbildības sajūtu par apkārtējo vidi, rosināt uz dabai labvēlīgu dzīvesveidu, taupot neatjaunojamos dabas resursus, kas tiek izmantoti iepakojuma, elektropreču un videi kaitīgo preču ražošanā, kā arī attīstīt bērnos un jauniešos pašiniciatīvu zaļā dzīvesveida praktizēšanā un popularizēšanā vienaudžu vidū.

 

2015.gada pavasarī Latvijas Zaļais punkts sadarbībā ar Valsts Izglītības satura centru īsteno vides izglītības projektu „Es gribu - es šķiroju! Stiklu!”, kurā aicināti piedalīties Latvijas vispārizglītojošo skolu audzēkņi un personāls. Projekta mērķis ir sekmēt skolēnu izpratni par nepieciešamību šķirot atkritumus, kā arī veicināt videi draudzīgas rīcības apguvi un praktizēšanu ikdienā, uzsākot un turpinot šķirot stikla iepakojumu.

 

Konkurss norisināsies vairākos posmos no 9.marta līdz 6. maijam, un tā laikā skolas ir aicinātas: 1.    No 9. līdz 30.martam piedalīties sacensībā par iespēju savā skolā uzņemt atraktīvu stikla šķirošanas treniņnodarbību TV personību Annas Rozītes un Kaspara Zlidņa vadībā. Lai pretendētu uz pasākumu, skolēniem jāizstrādā un jāiesūta oriģināls un saturiski interesants video vai foto stāsts, kas atbild uz jautājumu „Kā es šķiroju stikla pudeles un burkas?”. Iesūtītos radošos darbus vērtēs projekta organizatoru izveidota komisija, kas izvēlēsies divdesmit oriģinālākos un saturiski interesantākos darbus katrai vecuma grupai (1.-6.klase un 7.-12.klase). 2.    2015.gada aprīlī un maijā visu 10 Latvijas atkritumu apsaimniekošanas reģionos notiks pasākumi – stikla šķirošanas treniņnodarbības, kuru laikā jauniešu viedokļa līderi iepazīstinās ar jaunizveidoto mācību materiālu „Stikla šķirošana: zinu, gribu, daru!”, kā  arī klātienē rosinās diskusiju par stikla iepakojuma šķirošanas teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem.

 

BALVU FONDS Priekšsacīkstēs skolas izcīna iespēju piedalīties 20 atraktīvajās stikla šķirošanas treniņnodarbībās Annas Rozītes un Kaspara Zlidņa vadībā. Projektā paredzētas arī individuālas balvas skolēniem par oriģinālākajiem foto un video darbiem.

 

Uz tikšanos zaļākā pavasarī! Latvijas Zaļā punkta direktors Kaspars Zakulis Konkursa_nolikums – sākot ar 2.lpp.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.