09.02.2021
Skolu pogrammas „Dzīvei gatavs” lektori un dalībnieki dalās pieredzē – kā veidot tiešsaistes stundas

3.februārī skolu programmas "Dzīvei gatavs" pieredzes dalīšanās forumā Nr.2 tiešsaistē tikās vairāk nekā 50 programmas lektori no 16 dažādiem uzņēmumiem un organizācijām. Tādējādi iedrošinot viens otru veidot stundas tiešsaistē, dalītos pieredzē par stundas sagatavošanas un vadīšanas principiem, turpinot būt daļai no skolēnu mācību procesa, nu jau tiešsaistē.

 

Vieni no jaunākajiem programmas dalībniekiem - Zero Waste Latvija pārstāve Maija Krastiņa atklāj, ka „šī skolu programma sniedz iespēju sasniegt daudz plašāku skolēnu, skolotāju un skolu skaitu kā būtu iespējams klasisko vieslekciju veidā. Mēs ceram, ka šādas sadarbības ietvaros mēs varam atsvaidzināt skolēnu ZOOM rutīnu, ienesot kaut ko citādāku viņu ikdienā. Mūsuprāt, galvenais lektoriem ir būt drošiem, nebīties no Zoom formāta un sazināties ar skolu un skolotājiem jau pirms lekcijas. Tas palīdz visām iesaistītajām pusēm jau laikus sagatavotes lekcijai. Mums ir patiess prieks, ka caur šo programmu varam skolēnus iedvesmot rūpēties par vidi un uzzināt vairāk par jomu kurā darbojamies.”

 

Pieredzes stāstus no lekciju vadīšanas "otras puses" papildināja Saulkrastu vidusskolas sociālo zinību un ekonomikas skolotāja, nodibinājuma Iespējamā misija absolvente, Marina Skļara, kura aktīvi izmanto skolu programmas piedāvātās vieslekcijas un ekskursijas. Marina Skļara atklāj, ka dalība šādās programmās ir ne tikai liels atbalsts skolām un skolotājiem, bet kalpo kā iedvesma arī skolēniem. „Manā pieredzē ir bijuši vairāki gadījumi, kad skolēni ir iedvesmojušies no programmas lektoriem. Kā, piemēram, pēc Tiesībsarga biroja vadītās lekcijas 2 skolēni izvēlējās mācīties jurista profesiju, kuru iepriekš nebija apsvēruši. Līdzīgi arī pēc Swedbank viesošanās pie mums, skolēns aizgājis studēt uz Banku Augstskolu. Šādu piemēru ir daudz. Tādēļ es īpaši novērtēju ne tikai man, kā skolotājai, sniegto atbalstu dažādu tematu skaidrošanā skolēniem, bet arī iespēju kopā ar skolēniem uzzināt daudz ko jaunu un pilnveidot savas zināšanas daudz plašākā tēmu lokā. Šādas vieslekcijas atsvaidzina skolēnu ikdienu un motivē viņus uzzināt kaut ko jomās par kurām iepriekš viņi iespējams nebija interesējušies.”

 

Tikšanās laikā ar savu līdzšinējo pieredzi tiešsaistes stundu plānošanā un vadīšanā dalījās AS "Swedbank", Accenture Latvija, TietoEvry un Zero Waste Latvija kolēģi. „Man kā programmas vadītājai ir milzīgs gandarījums par dalībnieku atsaucību un ieinteresētību šāda veida pasākumā, kas apliecina uzticību un vēlmi turpināt darboties programmā, mainoties līdzi gan laikam, gan jaunajam izglītības procesam, kura neatņemama daļa ir mācības tiešsaistē. Tas, ka mācības skolās noris attālināti mums ir atnesis papildus iespējas - esam pieejamāki ikvienai skolai Latvijā, jo nu stundu iespējams novadīt atrodoties jebkur, gan mājas ofisā, gan jebkurā citā pilsētā, attālums un lokācija vairs to neietekmē. Lektori pēc tikšanās atzina, ka saņēmuši jaunu motivācijas devu, dažādas idejas un risinājumus, tā pat arī drosmi darīt - vadīt nodarbības tiešsaistē.” atklāj skolu programmas “Dzīvei gatavs” vadītāja Lāsma Mencendorfa.

 

Informācija par projektu:

Skolu programma “Dzīvei gatavs” ir atbalsts skolotājiem un palīgs skolēniem dažādu mācību priekšmetu apguvē, lai gūtu izpratni par skolā apgūstamo zināšanu un prasmju pielietojumu dzīvē. Dažādu nozaru uzņēmumu un iestāžu eksperti vieslekcijā, tiešsaistes nodarbībā vai uzņēmuma ekskursijas ietvaros sniegs priekšstatu, kā viņa jomas profesijās un situācijās tiek izmantotas skolā apgūstamās zināšanas.

 

Plašākai informācijai:

Lāsma Mencendorfa,

Skolu programmas “Dzīvei gatavs” vadītāja,

tālr. +371 20252324,

 e-pasts: dziveigatavs@iespejamamisija.lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.