04.09.2013
Šurp grāmatas uz skolu!

Iesācies jaunas mācību gads un svētku prieks pāriet ikdienas darbā. Šogad novadā obligātajā izglītības vecumā ir reģistrēti 826 skolēni (1.-12.kl.), pērn bija 822. Valkas novadā ir palielinājies 5 un 6 gadīgo bērnu skaits, šogad 185, pērn 159. 1.klasē mācības uzsāk 70 skolēni, 9.klasi absolvēt gatavojas 72 skolēni. Valkas ģimnāzijā šogad ir četras desmitās klases - vispārizglītojošā virziena programmā 15, matemātikas un dabaszinību novirziena programmā 19, neklātienes programmā 6, vakarskolas programmā 18 jaunieši, kuri apgūst kokapstrādes specialitāti Valgas profesionālās izglītības centrā. 12.klasi absolvēt gatavojas trīs klašu 46 jaunieši. Valkas pamatskolā mācības uzsāka 404 skolēni. Valkas ģimnāzijā 244 skolēni. Ērģemes pamatskolā 48 skolēni un 36 pirmsskolas bērni. Kārķu pamatskolā 39 skolēni un 13 pirmsskolas bērni. Ozolu pamatskolā 47 skolēni un 5 pirmsskolas bērni. Vijciema pamatskolā 44 skolēni un 25 pirmsskolas bērni. Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Pasaciņa šogad 180 bērni, no tiem 85 gatavosies skolai. Valkas  Pumpuriņā 59 bērni. Rūķu skolu apmeklēs 15 bērni. Gaismiņu apmeklēs 19 bērni. Turpinās audzēkņu uzņemšana mākslas, mūzikas, sporta skolās un interešu centrā. Jau vairākus gadus valstī ir noteikts, ka uz mācību gada sākumu izglītības iestādēs tiek fiksēts izglītojamo skaits un no šī skaita tiek noteikts izglītības  finansējums (mācību grāmatām, pedagogu atalgojumam, brīvpusdienām). Diemžēl ir palielinājies to vecāku skaits, kuri vēl pirmajā skolas dienā nav izlēmuši kurā skolā bērns mācīsies un tāpēc faktiskais skolēnu skaits mācību gadā  var mainīties. Liela skola vai maza skola, skolā strādā skolotāji. Precīzu informāciju par novada pedagogiem varēs apkopot septembra beigās.

 

Informāciju sagatavoja Izglītības pārvaldes vadītājas vietnieks Rolands Rastaks

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.