02.03.2016
Valkā izskanējis vokālās mūzikas konkurss “Balsis -2016”

Šogad vokālās mūzikas konkursam „Balsis” aprit 10 gadi. Bērnu un jauniešu interese par vokālo mākslu un akustisko muzicēšana, kā arī pedagogu profesionālais darbs un atsaucība ir sekmējusi šī konkursa tradīcijas nostiprināšanos un apliecinājusi tā pastāvēšanas ilgtspēju.

 

Piektdien, 26. februārī, Valkas novada BJC “Mice” zālē uz konkursa 1. kārtu kopā pulcējās 10 Valkas un Strenču novadu skolu vokālie ansambļi. Dalībnieki konkursam gatavoja trīs dziesmas: vienu no sava kultūrvēsturiskā novada, kas bija jādzied a cappella unisonā un divas brīvas izvēles dziesmas, no kurām viena ir latviešu komponista oriģināldziesma vai tautas dziesmas apdare.

 

Ansambļu sniegumu vērtēja Valkas novada BJC “Mice” izveidota žūrija: Inga Čukure, Strenču mūzikas skolas skolotāja, Jeļena Šutoviene un Lolita Medne – J. Cimzes Valkas mūzikas skolas skolotājas.

 

Konkursā savu dziedāt prasmi žūrijas vērtējumam sniedza Ērģemes pamatskolas 1.-4. un 5.-9. klašu ansambļi (skolotāja Gita Plūmīte), Kārķu pamatskolas 1.-3. klašu ansamblis (skolotāja Elita Mukāne), Valkas pamatskolas 3. klašu ansamblis (skolotāja Ināra Vītola), J. Cimzes Valkas mūzikas skolas 3.- 6. kora klases ansamblis (skolotāja Inese Lečmane, koncertmeistare Nadežda Taņicina), Strenču novada vidusskolas Sedas filiāles vokālie ansambļi “Varavīksne” (skolotāja Jeļena Tēraudkalne), Strenču novada vidusskolas 2.-3.  un 7.-9. klašu ansambļi, un Strenču mūzikas skolas 6. klases ansamblis (skolotāja Inese Niklaviča).

 

 Lai arī kādam bija uztraukums, kādam – mazākas skatuves pieredzes dēļ priekšnesumos gadījās pa kļūdiņai, taču kopumā sniegums bija labs. Iepriecina tas, ka novadu skolās ir skolēni, kuri mīl mūziku un dziesmu un ka ir skolotāji, kuri ir gatavi veltīt laiku, lai darbotos ar šiem bērniem. Paldies ikvienam – gan skolēniem, gan skolotājiem par ieguldīto darbu un laiku gan gatavojoties konkursam un iepriecinot klausītājus!

 

Ceļazīmi uz konkursa 2. kārtu, kas norisināsies 11. martā Smiltenē, saņēma Strenču mūzikas skolas 6. klases vokālais ansamblis un Strenču novada vidusskolas 7.-9. klašu ansamblis.

 

Tija Bērtiņa, Valkas novada BJC “Mice” izglītības speciāliste

Balsis 2016
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.