01.03.2013
Valkā karjeras diena 9.klašu skolēniem

1.martā Valkā Izglītības pārvalde organizēja Karjeras dienu 9.klašu skolēniem. Šajā pasākumā piedalījās 63 novada sešu skolu 9.klašu skolēni, kā arī 4  Smiltenes novada interesenti. Kopējā sanāksmē Izglītības pārvaldes vadītāja Dzintra Auzāne atgādināja devītajiem, ka līdz pēdējam zvanam ir palikušas tikai 11 nedēļas un tad būs jāpieņem lēmums - ko darīt tālāk? Valkas novadā pēc 9.klases ir iespēja turpināt mācības Valkas ģimnāzijā 10.klasē kādā no četrām vidējās izglītības programmām vai apgūt galdnieka - namdara profesiju Valgas profesionālās izglītības centrā. Par savu izvēli mācīties Valkas ģimnāzijā stāstīja uzaicinātie studenti, kuri pēc 12.klases beigšanas ir izvēlējušies dažādas augstākās izglītības ieguves iespējas. Anete Selga, Alberta koledža, šogad beigs un iegūs 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību  Izklaides industrijas vadībā un producēšanā. Anete stāstīja, ka ģimnāzijā mācoties vispārējā izglītības programmā nebija problēmu nokārtot eksāmenus un pēc tam iestāties koledžā. Skolas laikā bija pietiekamas iespējas darboties dažādos virzienos, vērtīgu pieredzi guva darbojoties jauniešu domē. Jānis Freibergs, Rīgas tehniskā universitāte, 2.kurss, Transporta un mašīnzinību fakultāte, Inženiertehnika, mehānika, mašīnbūve. Pareiza bija izvēle mācīties matemātikas un dabaszinību programmā. Šobrīd ļoti noder skolas laikā apgūtās iemaņas tehniskajā grafikā. Laura Tetere, Niklāvs Krievāns, Policijas koledža, arodizglītības programmā „Policijas darbs”. Pēc 9.klases īsti nebija izlēmuši, ko darīt tālāk, tāpēc iestājās ģimnāzijā un izvēlējās vispārējās izglītības programmu. Pēc 12.klases izvēlējās apgūt policista profesiju un šogad iegūs policista profesiju, bet būs iespēja turpināt studijas un iegūt 1.līmeņa augstāko profesionālo izglītību. Šobrīd jaunieši  atrodas praksē Valkā.  Koledžā liela uzmanība tiek pievērsta fiziskajai sagatavotībai un disciplīnai. Reinis Kačevskis, Vidzemes augstskola, 1.kurss,  informācijas tehnoloģijas. Bija izvēle valodas vai datori, datori tomēr likās interesantāki. Arī augstskolā ir iespējas turpināt nodarboties ar teātra spēlēšanu, ar kuru viņš aizrāvās, mācoties ģimnāzijā. Kristaps Sula, Latvijas lauksaimniecības universitāte, 1.kurss, Lauksaimniecības fakultāte, Komercdarbība un uzņēmuma vadība. Kristaps stāstīja, ka viņš ir mērktiecīgs un tāpēc vienmēr izdara un sasniedz to, ko vēlas.  Skolas laikā ir izstrādājis vairākus pētnieciskos darbus un šobrīd ir ieguvis tiesības realizēt savu biznesa plānu, jāgaida tikai finansējums. Vidusskolu izvēlējies tāpēc, ka sapratis, ka tieši vispārējām zināšanām būs liela nozīme mācoties augstskolā. Lauksaimnieka profesionālās iemaņas var apgūt arī patstāvīgi. Skolas laikā iegūtā prasme organizēt savu laiku - mācības un darbu, šobrīd atvieglo studiju procesu. Noslēgumā Dz.Auzāne aicināja skolēniem pašiem izvēlēties savu nākotni un rūpīgi apsvērt sava sapņa piepildīšanas ceļus. Pasākuma turpinājumā skolēni sadalījās vairākās grupās un apmeklēja Valkas ģimnāziju, Valgas profesionālās izglītības centru,  Nodarbinātības valsts aģentūras Valkas filiāles karjeras konsultanti. Valgas profesionālās izglītības centrā Rainers Kūtma skolēniem parādīja mācību ēku - darbnīcas un klases, pastāstīja par izglītības programmām un iespējām mācīties arī latviešu valodā. Arī 2013.gada rudenī būs iespēja apgūt galdnieka-namdara profesiju latviešu valodā. 14.martā Valgas profesionālās izglītības centrā būs Atvērto durvju diena. Valkas ģimnāzijā skolēniem tika sniegta informācija par mācībām ģimnāzijā - izglītības programmām un to saturu. Skolas prezentācijā tika parādītas dažādās iespējas mācoties ģimnāzijā. Skolas piedāvājums - interešu izglītība un sevis pilnveidošana,  brīva laika pavadīšana. Valkas novada atbalsts - stipendijas, autoapmācība, dienesta viesnīca, transporta izdevumu apmaksa. Jau tradicionāli ģimnāzijā iepazīšanās ekskursijas pa skolu vada paši skolēni, tāpēc viesiem varbūt ir vieglāk pajautāt - kā ir mācīties Valkas ģimnāzijā. Šajā dienā Valkas ģimnāzijas absolventi, tagadējie studenti tikās arī ar 11.klašu un 12.klašu skolēniem, lai viņiem pastāstītu par tagadējo studentu dzīvi un dotu padomus, ko vēl vajag darīt, lai kļūtu par laimīgu studentu. Karjeras konsultante Ilona Eļēna skolēniem pastāstīja par karjeras izvēli un veica profesijas piemērotības testus.

 

Foto no pasākuma Informāciju sagatavoja Rolands Rastaks, vadītājas vietnieks

Karjeras dienas 2013
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.