04.06.2013
Valkas ģimnāzijas robotikas entuziasti pasaulē izskandina Valkas pilsētas un Latvijas vārdu

Vācijā, Paderbornā 7.–10.maijā notika atvērtais Eiropas čempionāts (OEC) FLL robotikā http://www.fllopen.de/, kurā piedalījās un ne tikai Valkas pilsētas, bet arī Latvijas vārdu pasaulē izskandināja Valkas ģimnāzijas robotikas entuziasti. Kaut pasākums notiek regulāri kopš 1998.gada, šogad pirmo reizi tajā piedalījās komanda no Latvijas, skolēni no Valkas ģimnāzijas 10b klases ar komandas nosaukumu Trollis. Starts samērā veiksmīgs, jo iegūta 3.vieta nominācijā – labākā programmizveide (FLL robot/ best programming). Robotu spēles laukumā gan vēl daudz darāmā, jo pieredze gūstama ar laiku, savukārt sarežģītāku konstrukciju izveidošanā vajadzīgi daudz lielāki detaļu krājumi. Šī gada sacensības notika Paderbornas datorikas muzejā http://www.hnf.de/. Ļoti lieliska iespēja apskatīt radio, telefonijas, skaitļošanas, kriptogrāfijas, kodēšanas un reizē ar to arī datoru attīstības vēsturi. Unikāla ekspozīcija, kura pieminēta arī Ginesa rekordu grāmatā. Sacensības bija ne tikai darbība robotu spēles laukumā un par projektu nopelnītie punkti. Tā bija arī iespēja pārstāvēt savu valsti, iepazīstināt ar savu kultūru, izveidojot  stendu un plakātu, kurā pastāstīts par mūsu vērtībām, unikālo atrašanās vietu pie divu valstu robežas. Latvijas stendā bija iespēja arī spēlēt atmiņas spēli ar latvju zīmēm, varēja uzbūvēt koka māju, kā arī pagaršot rupjmaizi ar medu. Kopumā tā bija iespēja iepazīt citu valstu bērnus, izveidot kontaktus, mainīties ar suvenīriem, piedalīties izklaides pasākumā. Galvenais uzdevums FLL sacensības bija jāveic Lego robotu spēles laukumā, kā arī jāprezentē savs projekta uzdevums par tēmu – vecāku cilvēku problēmu risinājums (Senior solutions), un jāparāda labs sniegums komandas darbā. Šajās trijās kategorijās katra komanda saņēma vērtējumu, kas noteica arī balvu piešķiršanas kārtību. Katrā no uzdevumiem bija 3 nominācijas, kurās komandām piešķīra 1., 2. un 3.vietu. Kopvērtējumā labākā bija Brazīlijas komanda ApoioBot, savukārt spēles laukumā labākie bija ShineWing no Ķīnas. Tāpat daudzas komandas saņēma sertifikātus par labu sniegumu kādā no nominācijām. Kopumā piedalījās 53 komandas no 33 valstīm. Tās bija komandas ne tikai no Eiropas, bet arī no Ķīnas, Japānas, ASV, Brazīlijas, Indijas, Dienvidkorejas un citām valstīm. Katrā no šīm valstīm priekšsacīkstēs piedalās liels skaits komandu, no kurām tika izvēlēta labākā. Piemēram, mūsu kaimiņos Igaunijā sacensības notika divās kārtās – rudenī Tartu un Tallinā, pēc tam pavasarī – fināls www.robootika.ee/fll. Arī Lietuvā sacensības notiek Viļņā un Klaipēdā http://fll.lt/. Katrā no šīm kaimiņvalstīm komandu skaits ir vairāk par 40, savukārt no Latvijas šogad bija tikai Valkas, Valmieras un Alūksnes komandas. Tā kā mūsu valsts FLL vēl nav pārstāvēta, priekšsacīkstes notika Tartu, kopā ar Igaunijas sacensībām. Katru gadu sacensībām ir arī noteikts mērķis: šogad tas bija – vecāku cilvēku problēmu risinājumi (Senior solutions), iepriekšējo gadu tēmas var atrast http://www.firstlegoleague.org/challenge/history Ir zināms, ka Latvijā daudzās skolās skolēniem ir pieejami Lego Mindstorm roboti, ir daudzi skolotāji, kuri skolēniem māca robotiku, programmēšanu un elektroniku. Aicinu Latvijas skolotājus un pulciņu vadītājus sadarboties, aicinu uz savstarpēju komunikāciju, lai būtu iespēja izveidot FLL Latvijā, lai arī pamatskolu skolēniem būtu iespēja nodarboties ar jaunajām tehnoloģijām, un būtu mērķis un iespēja sacensties. Kā zināms, robotikas pasākumi notiek regulāri un Latvijas robotu būvētājiem ir augsti sasniegumi gan līnijsekotāju gan sumo robotu disciplīnās. Aicinu sadarboties Latvijas uzņēmumus, kuriem rūp Latvijas attīstība, kam interesē, lai bērni jau jaunākā skolas vecumā prastu lietot tehnoloģijas, izprastu programmēšanas, robotikas un elektronikas pamatus. Lai veiksmīgi notiktu Latvijas pārstāvēšana starptautiskajās sacensībās Paderbornā, jāsaka paldies daudziem, kas ir ieinteresēti šādās aktivitātēs. Pirmkārt, paldies Valkas ģimnāzijas absolventam Edgaram Skruodem, kurš vienmēr ir gatavs palīdzēt, ja nepieciešams kāds padoms saistībā ar programmēšanu un robotiem. Viņš, kopā ar citiem studentiem, kas darbojas RTU Robotikas klubā, projektu ietvaros ir palīdzējis skolēniem uzbūvēt gan līnijsekotājus, gan mini sumo robotus. 2012.gadā, sadarbībā ar Tartu universitātes robotiķiem, Valkas ģimnāzijā notika iepazīšanās ar Lego Minstorm robotu programmēšanas pamatiem. Paldies Heilo Altin, kurš pēc tam mūsu skolu aicināja piedalīties FLL sacensībās. Paldies Valkas novada domei, kas komandu atbalstīja finansiāli, apmaksājot ceļa izdevumus, naktsmītnes un dalības maksu. Paldies SIA „Valkas meliorācija” valdes priekšsēdētājam Jānim Biezajam par finansiālu atbalstu, paldies SIA „enf Nord” vadītājai Kristīnei Simonovai par iespēju sagādāt sensorus un papildus Lego detaļas, paldies Andrejam Pebo par līdzekļiem, kas deva iespēju sagatavot prezentāciju materiālus un suvenīrus. Paldies Varis Toys par piešķirto konstruktoru, kas deva iespēju iepazīstināt daudzu valstu bērnus ar informāciju par ekoloģiski tīru Latviju. Paldies Ventam Armandam Krauklim par vietējo uzņēmēju piesaistīšanu, palīdzot risināt finansiālos jautājumus. Nozīmīgu atbalstu sniedza Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas projekts, kas radīja iespēju iegādāties piederumus robotikai un elektronikai. Kā jebkurš pasākums, arī šis bija saistīts ar nopietnu sagatavošanos, kurā bija iesaistīti daudzi skolēni un skolotāji. Tas bija komandas darbs, kurā savu ieguldījumu deva arī skolotāji. Paldies Valkas ģimnāzijas direktorei Lilitai Kreicbergai par pārliecību un atbalstu, paldies skolotājiem – Dacei Langenfeldei, Rudītei Gromulei, Mundim Sebrim, par darbu pie prezentācijas un komandas plakāta izgatavošanas, skolotājai Vinetai Skutānei par darbu tautas deju priekšnesuma sagatavošanā.  Nenovērtējams ir klases audzinātājas Guntras Gaidlazdas darbs ar komandu, gatavojot prezentāciju un rosinot skolēnus jaunām idejām. Robota programmēšanā vislabāk veicās Sergejam un Jēkabam, aktīvi ar robotu spēles laukumā darbojās Toms un konstrukcijas būvēja Jānis G. Priekšsacīkstēs Tartu nozīmīgas bija Jāņa T. igauņu valodas zināšanas. Projekta darbā tulka un organizatora lomu uzņēmās Elīza, komandas emblēmas zīmējumu veidoja Liene, priekšnesumos un projekta sagatavošanā darbojās arī Karmena, Alīna, Kristīne un Annija. Pateicoties visu kopīgām pūlēm mums izdevās veiksmīgi pārstāvējāt Latviju un savu pilsētu Valku.

 

Valdis Jerums, Valkas ģimnāzijas fizikas skolotājs, elektronikas un robotikas pulciņu vadītājs valdisj[uz]inbox[punkts]lv

Ģimnāzijas robotikas entuziasti izskandina Valkas pilsētas un Latvijas vārdu pasaulē
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.