24.09.2013
Valkas novada dome izsludina konkursu uz Valkas novada stipendijām

Konkursā aicināti piedalīties studējošie Valkas novada jaunieši. 1.    Stipendiju piešķiršanas mērķis: 1.1.    rosināt Valkas novada jauniešus apgūt novadā nepieciešamās specialitātes; 1.2.    veicināt Valkas novada studējošo jauniešu atgriešanos strādāt novadā. 2.    Valkas novada dome 2013./2014. studiju gadā piešķir sekojošās specialitātēs studējošajiem studentiem: 2.1.    viena stipendija – sporta skolotājs/treneris; 2.2.    viena stipendija – mūzikas pedagogs ar kādu no specializācijām: vokālais pedagogs vai akordeona spēles pedagogs vai sitaminstrumentu spēles pedagogs vai pūšaminstrumentu spēles pedagogs vai vijoļspēles pedagogs vai pianists; 2.3.    viena stipendija – vispārējās izglītības skolotājs ar specializāciju bioloģijā un/vai ķīmijā; 2.4.    viena stipendija – fizioterapeits; 2.5.    divas stipendijas – cita novadam nepieciešamā specialitāte. 3.    Pretendentiem, kuri vēlas saņemt stipendiju, Valkas novada Izglītības pārvaldē jāiesniedz šādi dokumenti: 3.1.    domei adresēts personīgs iesniegums, kurā norādīts vārds, uzvārds, deklarētā dzīvesvieta, augstskola un fakultāte, studiju programma, iegūstamā kvalifikācija, studiju uzsākšanas gads; 3.2.    iepriekš iegūtās izglītības dokumenta kopija; 3.3.    izziņa no augstskolas par pretendenta uzņemšanu studiju programmā (1.kursa 1.semestrī); 3.4.    izziņa no augstskolas par pretendenta studiju plāna/programmas izpildi (izņemot 1.kursa 1.semestri); 3.5.    pašrocīgi parakstīts apliecinājums studiju laikā vai pēc studiju beigšanas stāties darba attiecībā ar Valkas novada pašvaldību vai tās izraudzītu darba devēju. 4.    Vērtēti tiek tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst Valkas novada domes 2012.gada 27.septembra noteikumos Nr.2 „Kārtība, kādā Valkas novada dome piešķir stipendijas studējošajiem novada jauniešiem” izvirzītajām prasībām. 5.    Dokumenti jāiesniedz Valkā, Beverīnas ielā 3, 29.kabinetā līdz 2013.gada 15.oktobrim. Ar Valkas novada domes 2012.gada 27.septembra noteikumiem Nr.2 „Kārtība, kādā Valkas novada dome piešķir stipendijas studējošajiem novada jauniešiem” var iepazīties:

 

•    Valkas novada mājas lapā www.valka.lv >pašvaldība>domes sēžu materiāli.

•    Valkas novada Izglītības pārvaldē, Beverīnas ielā 3, Valkā.

•    Valkas novada domes Personāla nodaļā, Semināra ielā 29, Valkā.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.