22.02.2016
Valkas novada mazpulki dosies uz ikgadējo konferenci

27. februārī Valkas novada mazpulki dosies uz ikgadējo konferenci. Šogad konferences tēma - “Laiks. Lauki. Labklājība”. Konference veltīta Latvijas Mazpulku atjaunošanas 25. gadadienai un notiks LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā. Katru novada mazpulku konferencē pārstāvēs vadītāja un divi mazpulcēni.


Valkas novadā darbojas četri mazpulki – 687. Ērģemes mazpulks (vadītāja Agija Reiniece), 239. Kārķu mazpulks (vadītāja Ģertrūde Ābele), 367. Vijciema mazpulks (vadītāja Anita Lotiņa) un 11. Valkas mazpulks (vadītāja Viktorija Maļukova).

 

Informāciju sagatavoja Tija Bērtiņa

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.