30.05.2022
Valkas novada pašvaldība atbalsta novada studējošos un ir noteikusi trīs stipendiju veidus

Prioritārās studiju programmas stipendija.

Lai veicinātu Valkas novada studējošo jauniešu un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu atgriešanos strādāt novadā, katru gadu pašvaldības dome nosaka prioritārās atbalstāmās studiju programmas.

 

Stipendijas lielums mēnesī pilna laika klātienes studentam EUR 150, nepilna laika un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem EUR 100. Stipendiju nemaksā par jūlija un augusta mēnešiem.

 

1.      2022./2023.akadēmiskajā gadā kā atbalstāmās studiju programmas noteiktas:

1.1. mūzikas pedagogs ar specializāciju - vokālais pedagogs vai akordeona spēle, vai sitaminstrumentu spēle, vai pūšaminstrumentu spēle, vai klavierspēle, vai stīgu instrumentu spēle;

1.2. mūzikas skolotājs;

1.3. pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs;

1.4. angļu valodas skolotājs;

1.5. informātikas skolotājs;

1.6. fizikas skolotājs;

1.7. sporta skolotājs vai vieglatlētikas treneris;

1.8. igauņu valodas speciālists;

1.9. psihologs;

1.10. deju skolotājs, horeogrāfs;

1.11.  cita novadam nepieciešamā specialitāte (pieteikumu izvērtēs stipendiju piešķiršanas komisija).

 

Komisija izskata pieteikumu arī par lēmumā neminētajām  programmām.

 

Stipendijai var pieteikties jebkura studiju gada studenti, piesakoties konkursā – skatīt šeit. Pieteikumu iesniegšana līdz oktobrim, kad studējošais ir uzsācis studijas izvēlētajā programmā.

 

Saistības pēc studiju beigšanas un diploma saņemšanas – strādāt novadā vismaz tik mēnešus cik saņēma stipendiju.

 

Ģimenes ārsta rezidentūras stipendija

Lai rosinātu rezidentūras studentus pēc ģimenes ārsta kvalifikācijas iegūšanas atvērt ģimenes ārsta praksi Valkas novada administratīvajā teritorijā, Valkas novada Pašvaldības dome ir noteikusi rezidentūras studenta stipendiju mēnesī EUR 300.

 

Stipendijai var pieteikties jebkura rezidentūras studiju gada studenti, piesakoties konkursā – skatīt šeit. Pieteikumu iesniegšana līdz oktobrim, kad studējošais ir uzsācis studijas izvēlētajā programmā.

 

Saistības pēc studiju beigšanas un diploma saņemšanas – atvērt ģimenes ārsta praksi Valkas novada administratīvajā teritorijā un strādāt tajā vismaz tik mēnešus cik saņēma stipendiju.

 

Izcilības stipendija

Stipendijas mērķis ir finansiāli atbalstīt izcilu Valkas novada jauniešu iespēju iegūt labu augstāko izglītību, veicināt Valkas novada iedzīvotāju lokālpatriotismu, palielināt Valkas novada prestižu un atpazīstamību.

 

Stipendija tiek piešķirta vienam Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas absolventam, kura vidējais vērtējums atestātā par vispārējo vidējo izglītību sasniedz 7,5 balles.

 

Vienas Stipendijas apjoms ir 150 EUR mēnesī. Izmaksas periods ir viens akadēmiskais gads (no septembra līdz jūnijam 10 mēnešus).

 

Stipendijas pārvaldību veic Latvijas Universitātes Fonds.

 

Saistības stipendiātam –akadēmiskajā gadā uzsākt studijas jebkurā Latvijas augstskolā un studiju laikā sasniegt 7.5 balles semestra noslēgumā.

 

Pieteikšanās LU Fondā  https://www.fonds.lv/lv/studentiem/pieteikties-stipendijai/

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.