30.01.2012
Valkas novadā skan „lakstīgalu” balsis

Valkas novadā skan „lakstīgalu” balsis Nu jau desmito gadu Latvijā notiek tautasdziesmu dziedāšanas konkurss „Lakstīgala”. Šo tradīciju iedibinājis trimdas latvietis Roberts Zuika. Lai paaudžu paaudzēs saglabātu mūsu tautasdziesmu dziedāšanas tradīcijas, viņš visām Latvijas skolām ir sagatavojis un uzdāvinājis tautasdziesmu krājumu „Lakstīgala”. Katru gadu Valkas novada konkursa pirmajā kārtā aicinām piedalīties vispārizglītojošo skolu audzēkņus no visām novada skolām. Lai sagatavotu bērnus šim konkursam, pedagogam ir jāveic ļoti liels darbs. Mūsu novadā ir tikai viena skola, kuras audzēkņi atkārtoti piedalās konkursā „Lakstīgala”. Spītējot aukstajam laikam, šā gada 27. janvāra pēcpusdienā Valkas novadpētniecības muzejā uz konkursu bija ieradušies Kārķu pamatskolas mazie dziedātāji – Ilze Skrastiņa, Ulrika Kalniņa, Līga Šķudīte, Vikija Dehnika un Emīls Liepiņš, lai ne tikai dziedātu, bet arī parādītu savas zināšanas par folkloras mantojumu, tautas tērpiem, mūzikas instrumentiem, senvārdiem un visa pasākuma laikā kopīgi sadziedātos un ietu rotaļās  ar  saviem tuvākajiem kaimiņiem - Ērģemes folkloras kopu „Rikanda” un Valkas novada BJC „Mice” folkloras kopas „Vainadziņš” dalībniekiem (vadītājas Skaidra Smeltere un Tija Bērtiņa). Mazie kārķēnieši godam izturēja visus konkursa pārbaudījumus un tāpēc, kopā ar savu skolotāju Lieni Skruodi, dosies uz vēsturiskā Vidzemes novada „Lakstīgalas” konkursa otro kārtu, kas šā gada 9. februārī notiks Cēsīs. Par to, ka šāda veida konkursa norisei ļoti piemērota vieta ir muzejā, sēžot pie lielā saimes galda un dzerot zāļu tēju, pārliecinājās gan pasākuma organizatori, gan paši dalībnieki, jo kur gan citur iespējams tik daudz uzzināt par mūsu tautas tradīcijām un senajiem darbiem. BJC „Mice” saka lielu paldies muzeja darbiniekiem par atsaucību organizējot Valkas novada tautasdziesmu dziedāšanas konkursu „Lakstīgala”.

 

Inese Lečmane, Valkas novada BJC „Mice” izglītības metodiķe

Lakstīgala 2012 viesojas muzejā
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.