15.09.2017
“Zinātnes un inovāciju parka” darba grupa izsaka pateicību SIA „Valkas koks” un ZS „Kalnieši”
Vēlamies izteikt pateicību Valkas novada uzņēmumiem par sniegto atbalstu Valkas novada skolēniem, dodot iespēju līdzdarboties skolas dienasgrāmatu izveidē. 
 

Rosināt skolēnus izpausties radoši, ļaujot viņiem pašiem veidot savas skolas tēlu! Ar šādu mērķi jau trešo gadu visā Latvijā tiek īstenots projekts “Dienasgrāmata”, kura ietvaros skolēni projekta organizatoriem iesūta pašu zīmētus zīmējumus par tēmu “Mana dienasgrāmata”. Pēcāk projekta īstenotāji uzrunā katra novada vietējos uzņēmējus, kas labprāt atbalsta skolēnu radošās idejas, piešķirot līdzfinansējumu šo dienasgrāmatu tapšanā.

 

Valkas novadu šajā projektā pārstāv Vijciema pamatskola. Vijciema pamatskolas skolēni projekta īstenotājiem iesūtīja savu dienasgrāmatu vēlamos dizainus. Kopumā noritēja aktīvs darbs pie 54 dienasgrāmatu izgatavošanas. Jāpiebilst, ka skolēni šīs unikālās, pašu dizainētās dienasgrāmatas saņēma šī gada 1. septembrī, uzsākoties jaunajam 2017./2018. mācību gadam.

 

Lai šis viss noritētu veiksmīgi, ļoti nozīmīgs un pat neatsverams ir vietējo novada uzņēmēju atbalsts. Protams, ir lielāki novadi, kuros dienasgrāmatu izmaksu kopsummu viens uzņēmums nosegt nevar, tāpēc šim labvēlim ar savu atbalstu pēcāk piebiedrojas arī citi vietējie uzņēmumi. Šāda situācija attiecināma arī uz Valkas novadu. Te savu atbalstu skolēnu radošajām idejām ļoti labprāt sniedza SIA „Valkas koks” un Valkas pagasta ZS „Kalnieši”. Sirsnīgs paldies par to!

 

Runājot par atbalstītājiem SIA „Valkas koks” un Valkas pagasta ZS „Kalnieši”, lielākā daļa Valkas novada iedzīvotāju noteikti zina, ar ko šie uzņēmi nodarbojas. Taču, ja kāds tomēr nav īsti pārliecināts vai nezina, tad mēs pačukstēsim priekšā!

 

SIA „Valkas koks” nodarbojas ar kokapstrādi (zāģēšanu, ēvelēšanu, impregnēšanu) un mežkopību. Valkas pagasta ZS „Kalnieši” darbības nozares ir lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība.

 

Tieši tāpēc gan projekta “Dienasgrāmata” organizatori – “Zinātnes un inovāciju parks” Liepājā pārstāvji, gan Valkas novada skolēni un konkrēto skolu darbinieki vēlreiz un vēlreiz saka lielu paldies SIA „Valkas koks” un Valkas pagasta ZS „Kalnieši” par atsaucību un atbalstu. Jaunā 2017./2018. mācību gada sākums Valkas novada skolēniem būs ļoti priecīgs!  

 

Ar cieņu –

“Zinātnes un inovāciju parka” darba grupa

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.