13.04.2015
Brīvprātīgais darbs jauniešiem dod iespēju sevi pierādīt

Brīvprātīgais darbs ir visā pasaulē atzīts un populārs veids, ka iedzīvotāji  iesaistās sabiedriskajā dzīvē un pārveido, uzlabo savu un apkārtējo dzīves kvalitāti, darbojoties gan valstiskās, gan nevalstiskās organizācijās.

Brīvprātīgais darbs ir ļoti izplatīts, piemēram, Skandināvijas valstīs ap 30% iedzīvotāju darbojas kā brīvprātīgie, Vācijā tie ir 34%, ASV vairāk nekā 50% iedzīvotāju. Mērķtiecīgi un organizēti brīvprātīgo kustība Latvijā tiek attīstīta tikai no 1998. gada.

Jaunieši, iesaistoties brīvprātīgajā darbā, iegūst jaunas prasmes un zināšanas, ir sabiedriski aktīvi, iegūst sociālos kontaktus, parāda savus talantus un prasmes, īsteno savas idejas, pavada lietderīgi brīvo laiku, iegūst iespēju līdzdarboties dažādos projektos, iegūst jaunu pieredzi – sociālo un profesionālo.

Sākot ar 2015. gada aprīli Valkas novadā, tiek ieviesta brīvprātīgā darba uzskaites sistēma. Katrs jaunietis piesakoties saņem grāmatiņu, kurā tiek uzskaitītas brīvprātīgā darba stundas. Gada beigās tiks izsniegts Apliecinājums, kuru varēs pievienot savam CV.

 

 Valkas novada domes Sporta un jaunatnes lietu daļa aicina pieteikties brīvprātīgos jauniešus vecumā no 15 līdz 25 gadiem:

1)      Priekšā lasīšanai maziem un lieliem (visu gadu)

2)      13. Labdarības Robežtirgus norises nodrošināšanai, kas notiks 9.–10. maijā;

3)      13. Pāvela Loskutova skrējiena norises nodrošināšanā, kas notiks 16. maijā no plkst. 14:00.

4)      Borderrock norises nodrošināšanā, kas notiks 5.-6. jūnijā

 

 Sīkāka informācija par brīvprātīgo darbu jauniešiem Valkas novadā un pieteikšanās pie jaunatnes lietu speciālistes Ilzes Krastiņas – mob. tel. 28378835; e-pasts: ilze[punkts]krastina[uz]valka[punkts]lv

Aktuālā informācija par brīvprātīgā darba veikšanas iespējām www.valka.lv sadaļā Jauniešiem

Informāciju sagatavoja: Ilze Krastiņa, Jaunatnes lietu speciāliste

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.